Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia środowiskowa WF-OB-MSR
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

- Trzy kolokwia w trakcie kursu (na każdym kolokwium 5-7 krótkich pytań – za które można otrzymać 10 pkt.) (10-9 pkt. – 5; 8-7 pkt.- 4; 6-5 pkt. – 3; 4-0 pkt. - 2)

- Sprawozdania z ćwiczeń praktycznych na ocenę (zasady przygotowania i oceniania sprawozdań zostaną podane na pierwszych zajęciach)

- Kolokwium końcowe –

Punktacja i oceny za kolokwium końcowe:

30-29– 5

28-27 – 4+

26-25 – 4

24-22 – 3+

21-19 – 3

18 (60%) i mniej - 2

- Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwium końcowego (pozytywnej), ocen z kolokwiów cząstkowych i ocen ze sprawozdań.

Zakres tematów:

1. WPROWADZENIE DO MIKROBIOLOGII - przegląd mikroorganizmów

2.ZACHOWANIE ZASAD JAŁOWOŚCI W PRACY LABORATORYJNEJ - STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

3.PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE - RODZAJE I SPOSOBY PRZYGOTOWYWANIA PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH

4. PODSTAWOWE TECHNIKI MIKROBIOLOGICZNE

5. OKREŚLANIE LICZEBNOŚCI DROBNOUSTROJÓW W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

6.WŁAŚCIWOŚCI MORFOLOGICZNE BAKTERII

7.WPŁYW CZYNNIKÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH NA BAKTERIE

8. WŁAŚCIWOŚCI FIZJOLOGICZNE BAKTERII - METABOLIZM BAKTERII

9. BARWIENIE BAKTERII

10. ROZPOZNAWANIE PODSTAWOWYCH RODZAJÓW GRZYBÓW

11. ZASTOSOWANIE MIKROORGANIZMÓW W BIOTECHNOLOGII i OCHRONIE ŚRODOWISKA

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną - przekazywanie określonych treści jako wprowadzenie do ćwiczeń w formie wypowiedzi ciągłej, usystematyzowanej, z uwzględnieniem terminologii właściwej danej nauce.

Laboratoryjna (eksperymentu) - studenci samodzielnie przeprowadzają eksperymenty w celu zbadania jakiegoś zjawiska. Podstawowym

elementem eksperymentu jest stawianie hipotez i ich weryfikacja, opis wyników i formułowanie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 021
Anna Augustyniuk-Kram, Maciej Sierakowski 3/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 021
Anna Augustyniuk-Kram, Maciej Sierakowski 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)