Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nazwy osobowe w języku i komunikacji społecznej WH-KON-NazOswJez
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, 1995-2000, red. A. Cieślikowa, M. Malec i K. Rymut, z. 1-6, Kraków.

Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 7, Suplement, pod red. A. Cieślikowej, Kraków, 2002.

Rymut Kazimierz, 1999-2001, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. 1–2, Kraków.

Rymut K., 2003, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku, Kraków.

Dąbrowska-Kamińska A., Z zagadnień kulturowego zróżnicowania nazwisk polskich, [w:] Kulturowe konteksty języka 2, pod red. Beaty Afeltowicz, Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej i Piotra Wojdaka, Wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, s. 37-46.

Dąbrowska-Kamińska A., Warianty odmiejscowych struktur przymiotnikowych w polskiej antroponimii [w:] Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze pod red. Artura Gałkowskiego i Renaty Gliwy, Łódź 2015, s. 121-131.

Dąbrowska-Kamińska A., Wybrane antroponimy w perspektywie lokalnej i ogólnonarodowej [w:] Kulturowe konteksty języka pod red. Beaty Afeltowicz i Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej, Szczecin 2014, s. 47-56.

Dąbrowska-Kamińska A., Odmiejscowe nazwiska Polaków w antroponimii kresowej [w:] Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, pod red. E. Dzięgiel i A. Zielińskiej, UKSW, Warszawa 2009, t.1, s. 73-93.

Zakres tematów:

1. Nazwy osobowe na tle historii, ich geneza i rozwój.

2. Rodzaje nazw osobowych: miana, deskrypcje, imiona słowiańskie, imiona chrześcijańskie, nazwiska, pseudonimy, nicki.

3. Klasyfikacja nazwisk według taksonomii Witolda Taszyckiego i Kazimierza Rymuta.

4. Nazwisko jako element kultury. Podział antroponimów na rodzime i obce.

5. Przykładowe etymologie poszczególnych nazwisk (praca ze słownikiem Kazimierza Rymuta). Omówienie polskich słowników antroponimicznych.

6. Nazwisko jako element prawa, pisownia i odmiana nazwisk.

7. Współczesne polskie antroponimy i ich cechy gwarowe.

8. Formy grzecznościowe imion i nazwisk a demokratyzacja języka.

10. Wprowadzenie do onomastyki literackiej. Nazwy osobowe w literaturze pięknej. Jaka jest motywacja nadawania imion, nazwisk, przydomków, pseudonimów postaci literackich w tekstach.

11. Ćwiczenia warsztatowe. Prezentacje.

12. Cd. prezentacji.

13. Nazwy heraldyczne, przydomki, przezwiska w języku i kulturze polskiej.

14. Powtórzenie materiału.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 302
Anna Dąbrowska-Kamińska 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)