Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

,,Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Od epopei do poematu metafizycznego WH-KON-OdEpopDoPoe
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Mickiewicz, "Pan Tadeusz", wstęp i oprac. S. Pigoń, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980.

A. Mickiewicz, "Pan Tadeusz", wstęp i oprac. A. Kowalczykowa, uzupeł. J. Fiećko, Wrocław 2022.

S. Pigoń, "Pan Tadeusz". Wzrost, wielkość i sława. Studium literackie, Kraków 2002.

"Pan Tadeusz" i jego dziedzictwo. Poemat, pod red. F. Ziejki, B. Doparta, Kraków 1999.

"Pieśni ogromnych dwanaście...": studia i szkice o "Panu Tadeuszu", pod red. M. Piechoty, Katowice 2000.

A. Waśko, "Pan Tadeusz" media pamięci, Warszawa 2022.

J. Tomkowski, "Pan Tadeusz"- poemat metafizyczny, Wrocław 2018.

B. Dopart, Poemat romantyczny, epopeja, summa poetica: o "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza, Kraków 2024.

Zakres tematów:

1. Okoliczności powstania "Pana Tadeusza" - narodziny poematu

2. Literacki rodowód - wokół epickości, dramatyczności i liryczności "Pana Tadeusza"

3. Homer i Wergiliusz w świadomości twórczej autora "Pana Tadeusza"

4. Język Mickiewiczowskiego arcydzieła

5. Pan Tadeusz - tytułowy bohater drugoplanowy?

6. Ks. Robak - naczelny bohater indywidualny

7. Soplicowo - centrum polszczyzny

8. Metafizyczny kształt świata w epopei

9. Przeszłość i przyszłość w "Panu Tadeuszu" jako poemacie romantycznym.

10. Recepcja arcydzieła 1834-2024. Wzrost, wielkość, sława wczoraj i dziś.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 323
Magdalena Woźniewska-Działak 12/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)