Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturowe konteksty języka WH-KON-KultKonJęz
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Fliciński P., 2012, Wielki słownik frazeologiczny, Poznań.

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, 2010, red. S. Bąba, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań.

Współczesny język polski, 2001, red. J. Bartmiński, Lublin.

Dąbrowska-Kamińska A., 2016, Z zagadnień kulturowego zróżnicowania nazwisk polskich, [w:] Kulturowe konteksty języka 2, pod red. Beaty Afeltowicz, Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej i Piotra Wojdaka, Wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin, s. 37-46.

Dąbrowska-Kamińska A., 2014, Wybrane antroponimy w perspektywie lokalnej i ogólnonarodowej [w:] Kulturowe konteksty języka pod red. Beaty Afeltowicz i Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej, Szczecin, s. 47-56.

Dąbrowska-Kamińska A., 2009, Odmiejscowe nazwiska Polaków w antroponimii kresowej [w:] Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, pod red. E. Dzięgiel i A. Zielińskiej, UKSW, Warszawa, t.1, s. 73-93.

Zakres tematów:

1. Pojęcia: kultura, kultura języka, kulturowy, kulturowe konteksty języka.

Słowniki języka polskiego. Słowniki frazeologizmów.

2. Podział frazeologizmów. Przykłady frazeologizmów, które można określić jako kulturowe ze względu na pochodzenie lub znaczenie.

3. Przyjęcie szerokiej definicji frazeologizmu kulturowego i konsekwencje (przysłowia, skrzydlate słowa, cytaty i tytuły pochodzące z różnych dzieł literackich, filmowych, teatralnych i innych). Różnice pokoleniowe.

4. kontynuacja.

5. Zasób frazeologiczny jako skarbnica kulturowego dorobku danej wspólnoty narodowej, kulturowej czy etnicznej.

6. kontynuacja.

7. Język francuski dawniej i dziś w kontekście rangi języka francuskiego w komunikacji międzynarodowej.

8. cd. Przyczyny i konsekwencje popularności Języka francuskiego w Europie od XVII wieku po lata 70-te XX wieku. Zapożyczenia, terminologia dawnie i dziś.

9. Dominacja cywilizacji anglosaskiej i amerykańskiej - zagrożenie czy wzbogacenie?

10. Podręczniki języka polskiego dla obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego.

11. Nazwiska - jako osobowe nazwy własne. Pochodzenie i podział nazwisk. Podstawy odapelatywne, odmiejscowe i odimienne nazwisk Polaków.

12. 13, 14 prezentacje

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 302
Anna Dąbrowska-Kamińska 10/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)