Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonologia i wymowa języka włoskiego WH-KON-FonWymJęzWł
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Broniś, Olga (2016). Italian vowel paragoge in loanword adaptation. Phonological analysis of the Roman variety of Standard Italian. Italian Journal of Linguistics 28.2, 25-68

Krämer, Martin (2009). The Phonology of Italian. Oxford: Oxford University Press.

Nespor, Marina and Irene Vogel (1986/2007). Prosodic Phonology. Berlin - New York - Amsterdam: Mouton de Gruyter.

Repetti, Lori (1991). A Moraic Analysis of Raddoppiamento Sintattico. Rivista di Linguistica 3.2, 307-330.

Rubach, Jerzy (1999). The Syllable in Phonological Analysis. Rivista di Linguistica 11.2, 273-314.

Zakres tematów:

1. Fonetyka vs fonologia

2. Klasyfikacja głosek włoskich

3. Cechy dystynktywne, klasa naturalna

4. Uzyskiwanie danych do analizy fonetycznej i fonologicznej

5. Podstawy analizy ilościowej danych do badań fonologicznych

6. Podstawy analizy fonetycznej danych

7. Podstawy analizy fonologicznej w ujęciu generatywnym

8.Ubezdźwięcznienie końcowe w języku polskim vs. realizacja spółgłosek w wygłosie w języku włoskim

9. Podstawy fonologii derywacyjnej na przykładzie realizacji głosek w wygłosie

10. Sylaba w analizie fonologicznej

11. Wzdłużenie samogłoski w języku włoskim

12. Redukcja samogłoski w języku włoskim

13. Alomorfia rodzajnika w języku włoskim

14. Intonacja

15. Raddoppiamento sintattico

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 302
Olga Broniś 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)