Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka życia według stoików WH-KON-SztukaŻycia
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adtrtwMtG2PctCGl5K7iNeP82JbR-s1Nzsq9sMUlGZPU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c2d92d6-fb91-4597-b46c-071ec8ef2d6a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, wyd. dowolne

Seneka, Dialogi, O dobrodziejstwach, O łagodności, O zjawiskach natury, wyd. dowolne

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, wyd. dowolne

Epiktet, Diatryby. Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego, PWN, Warszawa 1961

Epiktet, Encheiridion, wyd. dowolne

Marek Aureliusz, Rozmyślania, wyd. dowolne

Propozycje opracowań (do wyboru):

Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza, red. K. Marulewska, tłum. M. Polakowski, Warszawa 2010.

Bocheński J., Zarys historii filozofii, Kraków 1993.

Budzanowska D., Cztery cnoty władcy w De clementia Seneki Młodszego, Warszawa 2012.

Budzanowska-Weglenda, Cisza pośród zgiełku, czyli o stoiku mieszkającym supra balneum. Życie miejskie i stoicki spokój według Listu 56 Seneki Młodszego, w: Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, red. E. Dąbrowa, T. Grabowski i M. Piegdoń, Kraków 2017, s. 253–260.

Eadem, Zagrożenia w podróży w listach Seneki Młodszego, rzymskiego stoika, w: Inny w podróży. Tom 1. Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków, red. Oksana Weretiuk i Magdalena Rabizo-Birek, współpraca: Izabela Bierowiec i Matylda Zatorska, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2017, s. 35–46.

Eadem, Stoicka możliwość stania ponad koniecznością (na przykładzie konsolacji do matki i innych wybranych pism Seneki-stoika), w: Możliwość i konieczność w kulturze. Idee, narracje, interpretacje, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2017, s. 13–35.

Eadem, Kobieta w pismach stoików I i II wieku, w: Kobieta niepoznana na przestrzeni wieków, red. A. Obara-Pawłowska, A. Miączewska, D. Wróbel, Lublin 2017, s. 245–259.

Eadem, „Bytowanie” wspólnot epikurejskich, w: Byt. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, M. Werner, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, s. 133–146.

Eadem, Perlucida virtus. Filozof jaśniejący cnotą (na podstawie Listów moralnych do Lucyliusza Seneki Młodszego), w: Przezroczystość w kulturze, red. A. Smaga, B. Pawłowska-Jądrzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, s. 43–52.

Eadem, Listy moralne do Lucyliusza Seneki o przyjaźni, w: Miłość, przyjaźń, pożądanie w dawnych literaturach romańskich, red. J. Pietrzak-Thébault, B. Spieralska-Kasprzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, s. 31–48.

Eadem, Stoicy rzymscy – Seneka, Epiktet i Marek Aureliusz – o śmierci samobójczej, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 9 (2015), s. 91–109.

Eadem, Obywatel Imperium czy obywatel świata? Z refleksji rzymskiej Stoi, „In Gremium” 11/2017, s. 37–52.

Eadem, Sztuka życia według Marka Aureliusza, Warszawa 2016

Dąmbska I., Zarys historii filozofii greckiej, Lublin 1993.

Dembińska-Siury D., Seneki marzenie o idealnym władcy, „Studia Filozoficzne” 10 (167) 1979, s. 23–33.

Drozdek A., Greccy filozofowie jako teolodzy, Warszawa 2011.

Duszyńska B., Zasady somatologii stoickiej, Warszawa 2001.

Foucault M., Techniki siebie, w: idem, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Warszawa–Wrocław 2000, tłum. D. Leszczyński, s. 247–275.

Grimal P., Marek Aureliusz, Warszawa 1997.

Idem, Seneka, Warszawa 1994.

Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Aletheia, Warszawa 2000.

Idem, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Aletheia, Warszawa 2003.

Idem, Twierdza wewnętrzna. Wprowadzenie do „Rozmyślań” Marka Aureliusza, Kęty 2004.

Joachimowicz L., Wstęp, w: Seneka, Dialogi, Warszawa 1989, s. 7–129.

Kenny A., Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 2005.

Kowalski J., Starożytni o sensie życia. Eseje, Warszawa 1988.

Krokiewicz A., Stoicyzm, „Meander” 1978, nr 5, s. 229–242.

Idem, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000.

Legowicz J., Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1973.

Łapiński K., Marka Aureliusza ćwiczenia w patrzeniu, w: Marek Aureliusz, Rozmyślania (do siebie samego), Warszawa 2011, s. 7–31.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. IV, tłum. E.I. Zieliński, Lublin, 1999.

Sinko T., Zarys historii literatury greckiej, t. II, Warszawa 1959.

Siwicka M., Stoickie poszukiwanie samego siebie. Epiktet i Marek Aureliusz, w: „Studia Graeco-Latina” IV, red. M. Szarmach i S. Wyszomirski, Toruń 2002, s. 55–64.

Strzelecki W., Stoicki ideał władcy Seneki, „Meander” 11/12, 1965, s. 403–413.

Świderkówna A., Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego, Warszawa 1991.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I, Warszawa 2005.

i inne

Zakres tematów:

Historia stoicyzmu (3 główne fazy istnienia tej szkoły; tło historyczne, stan zachowanych źródeł)

Teologia stoicka

Relacja stoika wobec państwa

Stoik wobec drugiego człowieka

Stoik "sam do siebie"

Ćwiczenia duchowe w stoicyzmie; stoickie otium

Stoicyzm a epikureizm

Aktualność stoicyzmu?

Metody dydaktyczne:

lektura i omawianie tekstów, dyskusja, praca pisemna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 214
Dominika Budzanowska-Weglenda 21/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)