Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia młodzieży WSR-NRN-1-SM
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Buller L. (red.), Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole, Warszawa 2014.

- Buller L.J., Influencja a wychowanie. [w:] LAČNÝ M., DUDINSKÝ V. (eds.): Medzi modernou a postmodernou IV. Sutażivost ako kulturotvorny fenomen – limity efektivity. Presov 2008, s. 381-386.

- Buller L., Media influence on children and young peoples' behavior. „The Journal of Educational Review” 2009, nr 2, s. 205-209.

- Buller L., Wpływ mediów na zachowania dzieci i młodzieży. [w:] KAŁDON B., KAHLAN J., FIDELUS A. (red.): Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży. Sandomierz-Warszawa 2009, s. 131-138.

- Buller L.J., Media influence on children. [w:] BĄK T., MRÁZ M. (ed.): Memoriał Tyrnaviae 6. Vedecký seminar s medzinárodnou účast’ou doktorandov a pedagógov. Trnava 2010, s. 15-21.

- Buller L., Sfery bezpieczeństwa szkoły [w:] BULLER L.: (red.) Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole, Warszawa 2014, s. 27 - 36.

- Chałas K., Wychowanie ku wartościom Lublin - Kielce 2006

- Mariański J., Młodzież między tradycja a ponowoczesnością, Lublin 1995.

- Kowaliowa A., Łuków W., Socjologia młodzieży, Szczecin 2003.

- Młyński J. W kręgu aksjologii abiturientów Tarnowa, Tarnów 2008.

- Młyński J., Szewczyk W., Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej, Warszawa 2012.

- Niedzwiedzki D., Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kraków 2010.

- Niezgoda M., Młodzież jako przedmiot zainteresowania socjologii, "ROCZNIK LUBUSKI" 2014, Tom 40, cz. 2a.

- Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków2012.

- Świda-Ziemba H., Młodzi w nowym świecie, Kraków. 2005.

Zakres tematów:

1. Młodzież jako przedmiot zainteresowania socjologii

2. Młodzież jako kategoria badawcza -metody i techniki badań

3. Młodzież – definicje, między grupą a kategorią

4. Aadolescenci, dorosły normals - różnice w koncepcjach opisu młodzieży

5. Wartości w życiu młodych

6. Socjalizacja a edukacja młodzieży

7. Młodzież w społeczeństwie otwartym i konsumpcyjnym

8. Młodzież w mikro i makrospołeczeństwie: grupa rówieśnicza, rodzina, społeczność lokalna, społeczeństwo

9. Młodzież w trendach demograficznych

10. Młodzież na rynku pracy

11. Religijność młodych

12. Rodzina miejscem kształtowania postaw, aspiracji młodych

13. Młodzież a migracja

14. Młodzież a konflikt pokoleniowy

15. Młodzież na rynku pracy

16. Uzależnienia i patologie związane z młodzieżą

17. Młodzież w teatrze życia społecznego od nauki do polityki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Leszek Buller 10/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)