Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia środowiska WSE-EKN-MGR-ESr
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Broniewicz E., Godlewska J., Lulewicz-Sas A., Miłaszewski R., Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019

2. Janik A., Łączny J.M., Ryszko A., Ekonomiczne podstawy ochrony środowiska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009

3. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kronenberg J., Bergier T. (red.), Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, https://sendzimir.org.pl/publikacje/podrecznik-wyzwania-zrownowazonego-rozwoju-w-polsce/

Literatura uzupełniająca:

Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, 2004

Fiedor B. i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

EM2_W01 student ma wiedzę na temat znaczenia środowiska w rozwoju gospodarczym

EM2_W05 student potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia środowiska prawidłowo analizować i interpretować przebieg zależności zachodzących między elementami układu gospodarka – społeczeństwo – środowisko oraz umie wykorzystywać narzędzia ekonomiczne w ocenie skutków działalności gospodarczej dla środowiska

EM2_K01 prawidłowo identyfikuje dylematy związane z działalnością gospodarczą w środowisku naturalnym

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy

Przygotowanie opracowania na wybrany temat

Udział w warsztatach (ocenianie prac innych studentów)

Test zaliczeniowy (50% oceny)

Praca semestralna (50% oceny)

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. (1 h)

2. Ekonomia środowiska - pojęcie, ewolucja, zakres, obszary badań. (zajęcia asynchroniczne)

3. Polityka ekologiczna i jej instrumenty. (zajęcia asynchroniczne)

4. Analiza ekonomiczna środowiska(zajęcia asynchroniczne)

5. Zielone zamówienia publiczne. Ocena oddziaływania na środowisko (zajęcia asynchroniczne)

6. Analiza finansowa przedsięwzięć proekologicznych(zajęcia asynchroniczne)

7.Efekty zewnętrzne i sposoby ich internalizacji w rachunek sprawcy zanieczyszczeń.(zajęcia asynchroniczne)

8. Optymalizacja wykorzystania zasobów środowiska.(zajęcia asynchroniczne)

9. Zaliczenie (1 h)

Metody dydaktyczne:

samodzielna praca studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 16:00 - 17:30, sala 420
Jolanta Pakulska 15/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)