Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Creative writing-warsztat copywritera WH-KUZ-M-I-3-CreatWr
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa-Bydgoszcz, 2000

K. Bonda, Maszyna do pisania. Kurs kreatywnego pisania, Warszawa 2015

K. Burtenshaw; N. Mahon; C. Barfoot, Kreatywna reklama, tłum. H. Król, Warszawa 2007

J. Wrycza-Bekier, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla

internetu, Gliwice 2010

J. T. Russel; W. R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Kraków 2000

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania właściwe dla działalności z zakresie copywritingu (KU1_W10)

Potrafi samodzielnie doskonalić kompetencje zawodowe w zakresie tworzenia tekstów reklamowych oraz prowadzenia komunikacji biznesowej (KU1_U10)

Jest gotów do zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności przy planowaniu swojej własnej działalności zawodowej jako copywriter (KU1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę DST student/ka:

- zna w elementarnym stopniu pojęcia, teorie i zasady postępowania właściwe dla działalności z zakresie copywritingu (KU1_W10)

- potrafi w podstawowym stopniu doskonalić kompetencje zawodowe w zakresie tworzenia tekstów reklamowych oraz prowadzenia komunikacji biznesowej (KU1_U10)

- jest gotów do zastosowania, w stopniu elementarnym, zdobytej wiedzy i umiejętności przy planowaniu swojej własnej działalności zawodowej jako copywriter (KU1_K06)

Na ocenę DB student/ka:

- zna w stopniu średnim-wystarczającym pojęcia, teorie i zasady postępowania właściwe dla działalności z zakresie copywritingu (KU1_W10)

- potrafi samodzielnie doskonalić kompetencje zawodowe w zakresie tworzenia tekstów reklamowych oraz prowadzenia komunikacji biznesowej (KU1_U10)

- jest gotów do kompetentnego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności przy planowaniu swojej własnej działalności zawodowej jako copywriter (KU1_K06)

Na ocenę BDB student/ka:

- doskonale orientuje się w pojęciach, teoriach i zasadach postępowania właściwych dla działalności z zakresie copywritingu (KU1_W10)

- samodzielnie i aktywnie doskonali własne kompetencje zawodowe w zakresie tworzenia tekstów reklamowych oraz prowadzenia komunikacji biznesowej, a także potrafi wspomagać innych w tym procesie (KU1_U10)

- jest gotów do kompetentnego, a także oryginalnego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności przy planowaniu swojej własnej działalności zawodowej jako copywriter, włącznie z projektowaniem nowatorskich metod i rozwiązań w zakresie twórczego pisania (KU1_K06)

Zakres tematów:

1. Historia reklamy

2. Funkcje reklamy

3. Gatunki reklamy

4. Rola emocji w komunikacie

5. Strategie medialne

6. Storytelling

7. Projektowanie reklamy

8. Analiza reklamy

9. Projektowanie opowieści

10. Bohater opowieści

11. Gatunek opowieści

12. Chwyty fabularne

13. Oddziaływanie na emocje i oczekiwania odbiorcze

14.Oblicza postaci

15. Światy przedstawione

Metody dydaktyczne:

- rozmowa

- prezentacja

- ćwiczenia pisemne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 18:30 - 20:00, sala 410A
Łukasz Kucharczyk 6/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)