Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nurt religijny we współczesnej poezji: Karol Wojtyła, Jan Twardowski, Anna Kamieńska WH-KON-OG-NurtRel
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aboUmkcJhizNwqJwWEsxP-pHUk005pN4K4xnm3oPsOiY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8d602168-b56d-4cd5-9a66-b7dbcc216bf6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

K. Wojtyła, Dzieła literackie i teatralne, t. 1-2, red. J. Popiel, Kraków 2019-2020.

k. Dybciak, Pisarz, który został papieżem. Twórczość Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Warszawa 2020.

M. Ołdakowska-Kuflowa, Blask słowa.Inspiracja biblijna w twórczości literackiej Jana Pawła II, Kielce 2004.

Pisarstwo Karola Wojtyły - Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych. Antologia, oprac. K. Dybciak, Warszawa 2019.

J. Sikora, Poetyckie pieśni słowiańskiego Dawida. O "Renesansowym psałterzu" Karola Wojtyły, w: Poezja Karola Wojtyły. Duchowe spojrzenia, red. J. Sochoń, Pelplin 2003.

J. Twardowski, Wiersze, w: J. Twardowski, Utwory zebrane, t. 4, oprac. A. Iwanowska, Warszawa 2007.

K. Dybciak, Śmiech to nie grzech, "Więź" 1988, nr 7-8.

M. Grzebałkowska, Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Kraków 2011.

A. Sulikowski, Serce czyste. Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego, Lublin 2001.

A. Kamieńska, Jasność w środku nocy, Warszawa 2001.

Z. Chojnowski, Metamorfozy Anny Kamieńskiej, Olsztyn 1995.

S. Dłuski, Kamieńska metafizyczna, "Kresy" 1998, nr 1.

J. Gralewicz-Wolny, Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej, Katowice 2002.

Literatura uzupełniająca:

A. Frossard, Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II, Kraków 2005.

W. Smaszcz, Serce nie do pary. O księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach, Warszawa 2013.

J. Pasierb, Anna prorokini, "Tygodnik Powszechny" 1997, nr 19.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia na ocenę jest aktywność na zajęciach i praca pisemna na koniec semestru. Studenci o dużej aktywności są zwolnieni z pracy pisemnej.

Zakres tematów:

Nurt religijny w poezji -

specyfika i przykłady z literatury polskiej i obcej.

Anna Kamieńska:

- fascynacja Biblią,

- motywy cierpienia i milczenia,

- poetycki dialog z ks. Janem Twardowskim,

- interpretacja wiersza Czesława Miłosza pt. "Notatnik" Anny Kamieńskiej.

Karol Wojtyła:

- poezja a teologia i filozofia tego poety,

- dwie pieśni - "Pieśń o Bogu ukrytym" i "Pieśń o blasku wody",

- "Tryptyk rzymski" jako poetycki traktat,

- poezja a dramaty Wojtyły.

Jan Twardowski:

- poezja w duchu franciszkańskim,

- "Wiersz z dedykacją" - poetycka polemika ze Zbigniewem Herbertem,

- Bóg, czyli Ten, co stwarza jagody,

- wiersze a listy Twardowskiego.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, burza mózgów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Jerzy Sikora 36/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)