Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stereotypy w języku i kulturze WH-KON-OG-SteJez
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3Ar8snrtPC0bkiub1QRGjFWBm82YhoifKIoE4Rl0CWuxs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f885b76a-222f-473b-8aa0-aea212aec5d8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995

2. J. Bartmiński, Polski stereotyp matki, [w:] „Postscriptum Polonistyczne”, 2008, 1 (1), s. 35-54.

3. A. Engelking, Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej [w:] Język a kultura, t. I, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1988

4. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997

5. G. Habrajska, Stereotyp w komunikacji, [w:] „Postscriptum Polonistyczne”, 2008, 1 (1), s. 13-22

6. O. Leszczak, Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu, Toruń 2010.

7. J. Puzynina, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997

8. J. Tambor, Stereotyp i prototyp – znaczenie terminów, [w:] „Postscriptum Polonistyczne”, 2008, 1 (1), s. 23-30

9. Językowy obraz świata i kultura, red. A. Dąbrowska i J. Anusiewicz, Wrocław 2000.

Zakres tematów:

1. Pojęcia i schematy kognitywne

2. Definicyjny i stereotypowy aspekt pojęcia jako jednostki semiotycznej

3. Stereotyp a prototyp kategorii semantycznej

4. Stereotyp w kontekście językowego i etnicznego obrazu świata

5. Magiczna funkcja języka

6. Stereotyp w kontekście wartościowania językowego

7. Typologia dziedzin ludzkiego doświadczenia a typy dyskursów

8. Stereotypy w dyskursie politycznym

9. Stereotypy w dyskursie naukowym

10. Problem rzutowania semiotycznego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Mateusz Kowalski 31/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)