Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fenomen powieści przygodowej w literaturze europejskiej.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SzD-FPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fenomen powieści przygodowej w literaturze europejskiej.
Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Wykład poświęcony powieści przygodowej prezentuje jej odmiany, odwołuje się do klasyków gatunku w kontekście europejskim, jak również podejmuje refleksję nad koncepcją przygody, jej funkcjonalizacją oraz ideologizacją.

Pełny opis:

Przygoda - pojęcie, struktura narracyjna i jej konsekwencje.

Powieść doświadczenia: aspekt geograficzny, czasowy, emocjonalny.

Typy bohaterów powieści przygodowej, źródła i echa ich popularności.

Edukacyjny (Bildung) i kompensacyjny charakter przygód.

Meandry wyobraźni, a moment historyczny.

Literatura:

Daniel Defoe, Robinson Cruzoe, dowolne wydanie

Aleksander Dumas, Trzej Muszkieterowie

Miguel de Cervantes, Przemyślny szlachcic don Kichot z Manczy. Wojciech Charchalis (tłum.). Rebis, 2015 lub inne wydania

Walter Scott, Ivanhoe, dowolne wydanie

George Byron, Korsarz, dowolne wydanie

G.H. Wells, Wehikuł czasu, dowolne wydanie

Joseph Conrad, Szaleństwo Almayera, dowolne wydanie

Ian Fleming, Casino Royale, dowolne wydanie

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Doktorant zna podstawowe pojęcia literaturoznawcze, rozumie kontekst funkcjonowania dzieła literackiego i potrafi go opisać adekwatną terminologią.

Doktorant potrafi wskazać kontekst własnej dyscypliny, z jakim refleksja nad wybranym dziełem literackim może korespondować.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmujący:

znajomość problematyki wykładu,

znajomość 5 wybranych z listy utworów literackich

znajomość 3 artykułów naukowych poświęconych wybranemu zagadnieniu szczegółowemu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)