Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mieszane Strategie badawcze w badaniach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SzD-PS-MSBSPOŁ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mieszane Strategie badawcze w badaniach społecznych
Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Najprościej mówiąc, mieszane strategie badawcze zakładają łącznie metod ilościowych oraz jakościowych i chociaż podejście takie jest coraz częściej spotykane w badaniach społecznych - w tym również w psychologii - to strategie mieszane nadal budzą wiele kontrowersji i problemów. Celem zajęć jest w pierwszej kolejności przybliżenie Doktorantom/ Doktorantkom specyfiki badań jakościowych a następnie przedyskutowanie korzyści, wyzwań i ograniczeń łączenia podejścia ilościowego i jakościowego w planie badawczym.

Pełny opis:

Badania jakościowe – szczególnie w połączeniu z badaniami ilościowymi w ramach tak zwanego podejście mieszanego – są coraz częściej wykorzystywane w badaniach społecznych. W ramach proponowanych zajęć Doktoranci/Doktorantki zapoznają się ze specyfiką badań jakościowych, ich możliwościami i ograniczeniami. Dowiedzą się, dla jakich pytań badawczych odpowiednie są to badania. W trakcie zajęć szczególny nacisk położony zostanie na korzyści płynące ze stosowania różnych modeli badań mieszanych oraz na trudności i ograniczenia związane ze stosowaniem podejścia mieszanego.

Literatura:

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). Los Angeles: SAGE Publications.

Numer specjalny Roczników Psychologicznych, 2010, 13 (1): https://www.kul.pl/volume-13-issue-1-2010,art_40544.html

Dodatkowa lektura - przykładowe artykuły bazujące na podejściu mieszanym - zostanie podana w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mynarska
Prowadzący grup: Monika Mynarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w sali WOY/1453

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)