Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic writing in Psychology-I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SzD-PS-WR-I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Academic writing in Psychology-I
Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW
Grupy: Grupa wykład/seminarium/konwersatorium do wyboru
Strona przedmiotu: http://www.peterjonason.com
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P8S_UK

Wymagania wstępne:

Żaden

Skrócony opis:

Ten kurs ma na celu poprawę umiejętności pisania po angielsku w badaniach psychologicznych.

Pełny opis:

Jeśli chcesz być dobrym badaczem, musisz opanować dwa główne zadania. Pierwsza, łatwiejsza (choć wygląda na trudniejsza) to metody statystyczne/badawcze. Nauka projektowania badań i analizy danych jest konieczna, ale to niewystarczające, aby być dobrym badaczem. Po przeprowadzeniu badania i zapewnieniu imponującego podejścia do analizy danych, musisz być w stanie przekazać to innym. Jest to druga umiejętność, którą musisz opanować i jest trudniejsza z dwóch (choć na to nie wygląda). Dobre pisanie wymaga efektywnego i pełnego opisu metody, wyników, teorii, prognoz i tabel/rysunków. Jednak większość pomyliła „dobre pisanie” z „pisaniem jak naukowiec”, co prowadziło do dość niejasnych stylów pisania, które zaciemniają, a nie informują odbiorców. Na tym kursie zaczniesz uczyć się, jak lepiej pisać – po angielsku – aby szybciej publikować więcej artykułów, prezentować bardziej bezpośrednie wyniki na konferencjach, pisać dla popularnej prasy i angażować się w bardziej międzykulturowej współpracy.

Literatura:

Bem, D.J. (2000). Writing the empirical journal article. In J.M. Darley, M.P. Zanna, & H.L. Roediger III (eds). The compleat academic (pp. 185-219) American Psychological Association.

Pinker, S. (2015). The Sense of Style: The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century. Penguin

Schmimel, J. (2012). Writing science. Oxford

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Nauczysz się kilku umiejętności.

1. Jak przejść z mowy pośredniej na mowę bezpośrednią?

2. Jak opisać metody badania?

3. Jak prezentować wyniki

4. Jak ustrukturyzować i papier/tabele/ryciny APA

5. Jak utkać narrację?

6. Jak zmniejszyć zbędną zawartość w artykułach?

7. Zrozumienie niektórych psychologicznych przeszkód utrudniających dobre pisanie

Zajęcia – 15 godz.

Praca domowa – 15 godz

1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W tej klasie są dwa zadania. Zostaniesz poproszony o wybranie badania, które Ci się podoba, albo o przydzielenie jednego dla Ciebie. Ten artykuł powinien mieć około 5000 słów (jedno badanie). Twoim pierwszym zadaniem, które ma odbyć się po godzinie 17:00 trzeciego dnia zajęć, jest napisanie posta na blogu na temat tego artykułu (40%). Twoje drugie zadanie, które powinno być w poniedziałek o 8 rano po zakończeniu zajęć, to przepisanie pracy z 5000 słów na krótki raport składający się z 2500 słów (60%).

Rzeczywiste oceny będą odzwierciedlać sumę ważoną dwóch zadań oznaczonych jako

2 = niewystarczający – brak pass

3 = zadowalający

4 = dobry

5 = bardzo dobry / doskonały

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Jonason
Prowadzący grup: Peter Jonason
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)