Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prymas Stefan Wyszyński w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski "ludowej"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SzD-PSW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prymas Stefan Wyszyński w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski "ludowej"
Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie działalności prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 1948-1981 w realiach Polski rządzonej przez władze komunistyczne. Przedstawiony więc zostanie stosunek prymasa do systemu komunistycznego i jego przedstawicieli, odniesienie do najważniejszych kwestii życia społecznego i politycznego (w tym kryzysów politycznych PRL, opozycji). Z drugiej strony przedmiotem zajęć będzie też refleksja nad działaniami władz podejmowanymi wobec kard. Wyszyńskiego, wpisującymi się w politykę państwa wobec Kościoła katolickiego w PRL.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ewa Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013.

Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała, Kardynał Stefan Wyszyński 1901–1981, Warszawa 2019.

Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945–1981, red. Ewa K. Czaczkowska, Warszawa 2018.

Janusz Zabłocki, Prymas Stefan Wyszyński. Opór i zwycięstwo 1948-1956, Warszawa 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)