Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UKSW-MAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

DOUCZKI

Pełny opis:

Celem zajęć będzie powtórzenie najważniejszych zagadnień z matematyki z zakresu materiału szkoły średniej na poziomie rozszerzonym.

Student będzie mógł uzupełnić ewentualne braki oraz lepiej przygotować się do

przedmiotów matematycznych, które pojawią się w toku studiów.

Poruszanymi zagadnieniami będą m.in.:

- granica i pochodna funkcji

- funkcje elementarne (wielomianowe, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne, cyklometryczne i hiperboliczne)

- funkcja liniowa i kwadratowa

- rozwiązywanie równań i nierówności różnego typu

- podstawy analizy matematycznej

- ciągi

- dowodzenie twierdzeń, indukcja matematyczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Chajęcka
Prowadzący grup: Hubert Grzebuła, Maria Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie powtórzenie najważniejszych zagadnień z matematyki z zakresu materiału szkoły średniej na poziomie rozszerzonym.

Student będzie mógł uzupełnić ewentualne braki oraz lepiej przygotować się do

przedmiotów matematycznych, które pojawią się w toku studiów.

Poruszanymi zagadnieniami będą m.in.:

- granica i pochodna funkcji

- funkcje elementarne (wielomianowe, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne, cyklometryczne i hiperboliczne)

- funkcja liniowa i kwadratowa

- rozwiązywanie równań i nierówności różnego typu

- podstawy analizy matematycznej

- ciągi

- dowodzenie twierdzeń, indukcja matematyczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)