Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UKSW-P-DoRo-PedRo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika rodziny
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W_04; U_02; U_03

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Wykład z przedmiotu pedagogika rodziny obejmuje przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących jej przedmiotu, mianowicie wychowania w rodzinie. W trakcie wykładu ukazana zostanie rodzina jako grupa, wspólnota i instytucja opiekuńczo - wychowawczej, jej typologie oraz przemiany. Ponadto scharakteryzowane zostaną podstawowe składniki tegoż środowiska, ważne dla jego funkcjonalności, bądź powodujące dysfunkcje.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1- Student ma wiedzę na temat pedagogiki rodziny i jej obszarów badawczych.

EU 2 - Student ma wiedzę na temat wszystkich składników ważnych dla środowiska wychowawczego rodziny, rozpoznawania jej problemów, zagrożeń i dysfunkcji.

EU 3 - Student posiada umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat procesu wychowania w rodzinie, będących wynikiem przemian życia małżeńsko – rodzinnego.

EU 4 - Student posiada umiejętności obserwowania, rozpoznawania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji wychowawczych, dysfunkcji i patologii będących zagrożeniem dla procesu socjalizacji i wychowania w rodzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny wykładu jest systematyczny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0,5 ECTS

udział w wykładzie - 5h

przygotowanie do egzaminu końcowego - 10h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)