Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UKSW-P-DoRo-PsyRoz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W04; PS_W09; PS_U05

Skrócony opis:

Wykłady dotyczą materiału z zakresu psychologii rozwoju człowieka w okresie prenatalnym, w okresie dzieciństwa, dorastania oraz dorosłości.

Obejmują podstawowe zagadnienia w psychologii rozwoju człowieka oraz charakterystykę poszczególnych okresów życia człowieka wraz z opisem głównych prawidłowości rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących sferach: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, rozwój osobowości, rozwój emocjonalny, rozwój moralny oraz rozwój społeczny.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do tematyki psychologii rozwoju człowieka. Psychologia rozwojowa a psychologia biegu życia.

2. Okres prenatalny: charakterystyka zmian w poszczególnych trymestrach ciąży.

3. Wczesne dzieciństwo - wiek niemowlęcy i wiek poniemowlęcy: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, rozwój społeczno-emocjonalny.

4. Średnie dzieciństwo/wiek przedszkolny: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, język i komunikacja, zabawa; rozwój społeczno-emocjonalny, rozwój moralny, rozwój osobowości.

5. Późne dzieciństwo/młodszy wiek szkolny: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, język i komunikacja; rozwój społeczno-emocjonalny, rozwój moralny i osobowości.

6. Adolescencja: rozwój młodzieży a rozwój w biegu życia, społeczno-kulturowe podejście do dorastania; rozwój poznawczy, moralność, tożsamość, rozwój systemu wartości.

7. Rozwój i zmiana w dorosłości. Charakterystyka wczesnej dorosłości

8. Średnia dorosłość. Kryzys przełomu połowy życia

9. Późna dorosłość - starzenie się i starość. Umieranie. Śmierć.

10. Podsumowanie

Literatura:

Trempała J. (2011) (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czerwińska-Jasiewicz M. (2015). Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe DIFIN. (rozdziały: 1-13).

Zagórska, W., Jelińska, M., Surma, M., Lipska, A. (2012). Wydłużająca się droga do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Oleś, P. (2012). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza:

- student rozumie specyfikę psychologii rozwoju człowieka,

- student zna główne teorie rozwoju człowieka i definiuje podstawowe pojęcia

- student posiada wiedzę na temat charakterystyki poszczególnych okresów rozwojowych

umiejętności:

- student samodzielnie opisuje dany obszar rozwoju człowieka z perspektywy poznanych teorii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Anna Lipska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Anna Lipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Maria Ryś
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)