Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wspomaganie rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i z zaburzeniami zachowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UKSW-P-DoRo-WRD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i z zaburzeniami zachowania
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13

PS_W14

PS_U12

PS_K04

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematyką psychologii rodziny

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i z zaburzeniami zachowania.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i z zaburzeniami zachowania. Podczas zajęć zostaną omówione przyczyny i kryteria diagnostyczne zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń jedzenia oraz zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. Ponadto podczas zajęć zostaną omówione techniki terapii trzeciej fali stosowane w przypadku tych zaburzeń. Studenci będą mieli możliwość przećwiczenia wyżej wymienionych umiejętności podczas zajęć warsztatowych.

Literatura:

Brantley J., Wood J.C., McKay M., Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) praktyczne ćwiczenia rozwijające uważność, efektywność interpersonalną, regulację emocji i odporność na stres, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP, 2003.

Fiszer V.N. Terapia dialektyczno-behawioralna. Trening umiejętności. Strona internetowa dostępna pod adresem: https://emocje.pro/wp-content/uploads/2014/07/trening-umiejetnosci-terapia-borderline-depresja-warszawa.pdf

Leahy R.L., Techniki terapii poznawczej. Podręcznik praktyka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

Rathus J.H., Miller A.L., Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) młodzieży. Trening umiejętności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Yapko M., Kiedy życie boli. Dyrektywy w leczeniu depresji, Gdańsk, GWP, 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS_W13 student zna i rozumie, jakie jest znaczenie stresu, kryzysów, konfliktów w życiu człowieka oraz posiada wiedzę na temat zapobiegania i przeciwdziałania tym zjawiskom.

PS_W14 student zna i rozumie, jak analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobieganiu potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych.

PS_U12 student potrafi zaplanować i przeprowadzić oddziaływania psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne.

PS_K04 student jest gotów do organizowania szkoleń prezentujących problemy psychologiczne oraz analizowania praktycznych zagadnień psychologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Student będzie posiadał wiedzę na temat zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

Umiejętności

Student będzie posiadał bardzo dużą umiejętność identyfikowania pojawiających się w otoczeniu problemów psychicznych i związanych z zachowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Kompetencje

Student będzie potrafił bardzo sprawnie rozmawiać z młodymi osobami u których pojawiają się zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i z zaburzeniami zachowania.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i z zaburzeniami zachowania. Podczas zajęć zostaną omówione przyczyny i kryteria diagnostyczne zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń jedzenia oraz zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. Ponadto podczas zajęć zostaną omówione techniki terapii trzeciej fali stosowane w przypadku tych zaburzeń. Studenci będą mieli możliwość przećwiczenia wyżej wymienionych umiejętności podczas zajęć warsztatowych.

Literatura:

Brantley J., Wood J.C., McKay M., Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) praktyczne ćwiczenia rozwijające uważność, efektywność interpersonalną, regulację emocji i odporność na stres, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP, 2003.

Fiszer V.N. Terapia dialektyczno-behawioralna. Trening umiejętności. Strona internetowa dostępna pod adresem: https://emocje.pro/wp-content/uploads/2014/07/trening-umiejetnosci-terapia-borderline-depresja-warszawa.pdf

Leahy R.L., Techniki terapii poznawczej. Podręcznik praktyka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

Rathus J.H., Miller A.L., Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) młodzieży. Trening umiejętności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Yapko M., Kiedy życie boli. Dyrektywy w leczeniu depresji, Gdańsk, GWP, 2002.

Wymagania wstępne:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i z zaburzeniami zachowania.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i z zaburzeniami zachowania. Podczas zajęć zostaną omówione przyczyny i kryteria diagnostyczne zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń jedzenia oraz zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. Ponadto podczas zajęć zostaną omówione techniki terapii trzeciej fali stosowane w przypadku tych zaburzeń. Studenci będą mieli możliwość przećwiczenia wyżej wymienionych umiejętności podczas zajęć warsztatowych.

Literatura:

Brantley J., Wood J.C., McKay M., Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) praktyczne ćwiczenia rozwijające uważność, efektywność interpersonalną, regulację emocji i odporność na stres, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP, 2003.

Fiszer V.N. Terapia dialektyczno-behawioralna. Trening umiejętności. Strona internetowa dostępna pod adresem: https://emocje.pro/wp-content/uploads/2014/07/trening-umiejetnosci-terapia-borderline-depresja-warszawa.pdf

Leahy R.L., Techniki terapii poznawczej. Podręcznik praktyka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

Rathus J.H., Miller A.L., Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) młodzieży. Trening umiejętności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Yapko M., Kiedy życie boli. Dyrektywy w leczeniu depresji, Gdańsk, GWP, 2002.

Wymagania wstępne:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ryś
Prowadzący grup: Maria Ryś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Czajka
Prowadzący grup: Łukasz Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)