Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna i nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-11-01ćw
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i nieorganiczna
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI1_U09, BI1_K02


Skrócony opis:

W trakcie zajęć przećwiczone zostaną podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i prawami chemii ogólnej i nieorganicznej. Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych związanych z tematyką zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty przedmiotowe:

EP 1. Student stosuje techniki i narzędzia badawcze, w tym:

-wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

-rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych

-charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości roztworów, wyjaśnia równowagi kwasowo-zasadowe, jonowe

-opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu

EP2. Student samodzielnie planuje swoją pracę i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: kolokwium końcowe

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) student miernie stosuje techniki i narzędzia badawcze, w tym wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości roztworów, wyjaśnia równowagi, kwasowo-zasadowe, jonowe, opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu; planuje swoją pracę i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Na ocenę dst (3) student dostatecznie stosuje techniki i narzędzia badawcze, w tym wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości roztworów, wyjaśnia równowagi, kwasowo--zasadowe, jonowe, opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu; planuje swoją pracę i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Na ocenę db (4) student dobrze stosuje techniki i narzędzia badawcze, w tym wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości roztworów, wyjaśnia równowagi, kwasowo-zasadowe, jonowe, opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu; planuje swoją pracę i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Na ocenę bdb (5) student bardzo dobrze stosuje techniki i narzędzia badawcze, w tym wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości roztworów, wyjaśnia równowagi, kwasowo-zasadowe, jonowe, opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu; planuje swoją pracę i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Kurzydłowski, Małgorzata Wszelaka-Rylik
Prowadzący grup: Dominik Kurzydłowski, Małgorzata Wszelaka-Rylik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Renata Rybakiewicz-Sekita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rybakiewicz-Sekita
Prowadzący grup: Magdalena Ceborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Prowadzący grup: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ceborska
Prowadzący grup: Magdalena Ceborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

udział w ćwiczeniach 15h

przygotowanie do kolokwium 20h

konsultacje z prowadzącym zajęcia 15h

Razem 50h =2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Loretta Jones, Peter Atkins "Chemia Ogólna" PWN

Literatura uzupełniająca

Krzysztof M. Pazdro "Zbiór zadań z chemii"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)