Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody i środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-11-08
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody i środowiska
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

efekty uczenia się : BI1_W07,Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze, degradacji przyrody i środowiska, form ich ochrony oraz prawnych, organizacyjnych i finansowych aspektów ochrony przyrody i środowiska.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie fundamentalne dylematy dotyczące przyrody i środowiska oraz ich ochrony

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2 (ndst): student nie zna i nie rozumie fundamentalnych dylematów dotyczących przyrody i środowiska oraz ich ochrony

na ocenę 3 (dst): student słabo zna i rozumie fundamentalne dylematy dotyczące przyrody i środowiska oraz ich ochrony

na ocenę 4 (db): student dobrze zna i rozumie fundamentalne dylematy dotyczące przyrody i środowiska oraz ich ochrony

na ocenę 5 (bdb): student bardzo dobrze zna i rozumie fundamentalne dylematy dotyczące przyrody i środowiska oraz ich ochrony

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS wykład: 2

(1 ECTS = 30 godzin)

uczestnictwo w wykładach: 30 godzin

przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

konsultacje: 10 godzin

suma: 60 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS wykład: 2

(1 ECTS = 30 godzin)

uczestnictwo w wykładach: 30 godzin

przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

konsultacje: 10 godzin

suma: 60 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)