Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-11-17ćw Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I roku biologii I stopnia
Strona przedmiotu: http://www.wbns.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się :

BI1_U01 - umie stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze w biologii, przeprowadzać obserwacje oraz wykonywać w terenie lub laboratorium pomiary fizyczne, chemiczne i biologiczne.

Skrócony opis:

Studenci mają zaznajomić się z podstawowymi pojęciami i prawami fizyki w kontekście zastosowań w biologii

Pełny opis:

1)Jednostki stosowane w fizyce. Zasady zachowania

2)Pole elektryczne i magnetyczne. Pole elektromagnetyczne.

3)Gazy, ciecze i ciała stałe.

4)Przepływ cząstek i zjawiska chaosu .

5)Sprawdzian wiedzy z tematów ćwiczeń 1÷4.

6)Zasada zachowania energii

7)Podstawy termodynamiki.

8)Procesy konwersji energii.

9)Odnawialne źródła energii.

10)Pole elektryczne i magnetyczne w środowisku.

11) Prąd zmienny i prąd stały

12) Sprawdzian wiedzy z tematów ćwiczeń 6÷11.

13) Budowa atomu.

14) Światło jako fala elektromagnetyczna.

15) Zastosowanie fizyki w biologii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1)Fizyka środowiska, E. Boeker, R.V. Grondelle PWN Warszawa 2002

2) David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker "Podstawy fizyki", PWN 2015

Literatura uzupełniająca:

Fizyka wokół nas, P. G Hewitt, PWN Warszawa 2001

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BI1_U01 - umie stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze w biologii, przeprowadzać obserwacje oraz wykonywać w terenie lub laboratorium pomiary fizyczne, chemiczne i biologiczne.

Opis ECTS :

ćwiczenia 30h

praca w domu 30h

przegotowanie do egzaminu 10h

-liczba punktów ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania : dwa kolokwia pisemne

94-100% - 5

93-88% - 4,5

87-80% - 4

79-70% - 3,5

69-60% - 3

mniej niż 59,9% - 2

Kryteria oceniania :

ocena 2 (ndst): brak podstawowej wiedzy, umiejętności z podstaw fizyki

ocena 3 (dst): student posiada w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę i umiejętności zakresu fizyki

ocena 4 (db): student opanował niepełną wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki

ocena 5 (bdb): student opanował w pełni podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gawlikowicz
Prowadzący grup: Wojciech Gawlikowicz
Strona przedmiotu: http://www.wbns.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci mają zaznajomić się z podstawowymi pojęciami i prawami fizyki w kontekście zastosowań w biologii

Pełny opis:

1)Jednostki stosowane w fizyce. Zasady zachowania

2)Pole elektryczne i magnetyczne. Pole elektromagnetyczne.

3)Gazy, ciecze i ciała stałe.

4)Przepływ cząstek i zjawiska chaosu .

5)Sprawdzian wiedzy z tematów ćwiczeń 1÷4.

6)Zasada zachowania energii

7)Podstawy termodynamiki.

8)Procesy konwersji energii.

9)Odnawialne źródła energii.

10)Pole elektryczne i magnetyczne w środowisku.

11) Prąd zmienny i prąd stały

12) Sprawdzian wiedzy z tematów ćwiczeń 6÷11.

13) Budowa atomu.

14) Światło jako fala elektromagnetyczna.

15) Zastosowanie fizyki w biologii.

Literatura:

1.Fizyka środowiska, E. Boeker, R.V. Grondelle PWN Warszawa 2002

2.Fizyka wokół nas, P. G Hewitt, PWN Warszawa 2001

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z matematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Gawlikowicz
Strona przedmiotu: http://www.wbns.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci mają zaznajomić się z podstawowymi pojęciami i prawami fizyki w kontekście zastosowań w biologii

Pełny opis:

1)Jednostki stosowane w fizyce. Zasady zachowania

2)Pole elektryczne i magnetyczne. Pole elektromagnetyczne.

3)Gazy, ciecze i ciała stałe.

4)Przepływ cząstek i zjawiska chaosu .

5)Sprawdzian wiedzy z tematów ćwiczeń 1÷4.

6)Zasada zachowania energii

7)Podstawy termodynamiki.

8)Procesy konwersji energii.

9)Odnawialne źródła energii.

10)Pole elektryczne i magnetyczne w środowisku.

11) Prąd zmienny i prąd stały

12) Sprawdzian wiedzy z tematów ćwiczeń 6÷11.

13) Budowa atomu.

14) Światło jako fala elektromagnetyczna.

15) Zastosowanie fizyki w biologii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1)Fizyka środowiska, E. Boeker, R.V. Grondelle PWN Warszawa 2002

2) David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker "Podstawy fizyki", PWN 2015

Literatura uzupełniająca:

Fizyka wokół nas, P. G Hewitt, PWN Warszawa 2001

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z matematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gawlikowicz
Prowadzący grup: Wojciech Gawlikowicz
Strona przedmiotu: http://www.wbns.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci mają zaznajomić się z podstawowymi pojęciami i prawami fizyki w kontekście zastosowań w biologii

Pełny opis:

1)Jednostki stosowane w fizyce. Zasady zachowania

2)Pole elektryczne i magnetyczne. Pole elektromagnetyczne.

3)Gazy, ciecze i ciała stałe.

4)Przepływ cząstek i zjawiska chaosu .

5)Sprawdzian wiedzy z tematów ćwiczeń 1÷4.

6)Zasada zachowania energii

7)Podstawy termodynamiki.

8)Procesy konwersji energii.

9)Odnawialne źródła energii.

10)Pole elektryczne i magnetyczne w środowisku.

11) Prąd zmienny i prąd stały

12) Sprawdzian wiedzy z tematów ćwiczeń 6÷11.

13) Budowa atomu.

14) Światło jako fala elektromagnetyczna.

15) Zastosowanie fizyki w biologii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1)Fizyka środowiska, E. Boeker, R.V. Grondelle PWN Warszawa 2002

2) David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker "Podstawy fizyki", PWN 2015

Literatura uzupełniająca:

Fizyka wokół nas, P. G Hewitt, PWN Warszawa 2001

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z matematyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.