Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-35-15 Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe I
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla III roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:

BI1_W01,BI1_W04,BI1_W07,BI1_U06,BI1_U07,BI1_U10,BI1_K02,BI1_K04


Wymagania wstępne:

rozpoczęta praca dyplomowa

Pełny opis:

Seminarium ma na celu osiągnięcie przez dyplomantów umiejętności przedstawienia hipotezy roboczej pracy, zakresu i realizacji pracy dyplomowej,

prezentowania wyników prac, dyskusji na temat wyników. W ramach seminarium prezentowane będą dane literaturowe. Przewidywana jest praca indywidualna i praca zespołowa połączona z oceną prezentacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: EP 1. student rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne w zakresie tematu pracy licencjackiej; ma wiedzę w zakresie pojęć i terminologii dotyczących tematu pracy licencjackiej; rozumie dylematy cywilizacyjne, ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowane przez nadaną kwalifikację i wybrany zawód, zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego.

Umiejętności: EP 2. posiada szeroki zakres słownictwa specjalistycznego i potrafi wykorzystać język naukowy w dyskusji na temat swojej pracy licencjackiej; umiejętność wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu biologii; uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany.

Kompetencje: EP 3. student zasięga opinii ekspertów przy pracy nad licencjatem; współorganizuje działalności na rzecz środowiska społecznego, potrafi określić priorytety w swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Aby uzyskać zaliczenie student powinien:

- uczestniczyć w seminariach (możliwa 1 nieobecność)

- przygotowywać się do zajęć i aktywnie uczestniczyć w dyskusji

- we wskazanym terminie realizować zlecone działania i oddawać zlecone fragmenty pracy

- systematycznie współpracować z opiekunem nad realizacją pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Kłopocka
Prowadzący grup: Wanda Kłopocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Baranowski, Maciej Fuszara, Joanna Nieczuja-Dwojacka
Prowadzący grup: Artur Baranowski, Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Monika Fajfer, Maciej Fuszara, Anita Kaliszewicz, Wanda Kłopocka, Anna Linkiewicz, Justyna Marchewka-Długońska, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Elżbieta Popowska-Nowak, Jerzy Romanowski, Paweł Rusin, Anna Siniarska-Wolańska, Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kiełtyk, Joanna Nieczuja-Dwojacka
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Monika Fajfer, Maciej Fuszara, Anita Kaliszewicz, Piotr Kiełtyk, Anna Linkiewicz, Justyna Marchewka-Długońska, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Paweł Rusin, Anna Siniarska-Wolańska, Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linkiewicz
Prowadzący grup: Anna Linkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]: udział w ćwiczeniach - 30 godz., przygotowanie prezentacji i przygotowanie do wielowątkowych dyskusji - 30 godz.; przygotowanie pliku z pracą licencjacką 30h. Suma godzin: 90 [90/30(25)=3], liczba ECTS: 3.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu osiągnięcie przez dyplomantów umiejętności przedstawienia hipotezy roboczej pracy, zakresu i realizacji pracy dyplomowej,

prezentowania wyników prac, dyskusji na temat wyników. W ramach seminarium prezentowane będą dane literaturowe. Przewidywana jest praca indywidualna i praca zespołowa połączona z oceną prezentacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.