Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-36-14 Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe II
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla III roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:

BI1_W03,BI1_U02,BI1_U04,BI1_U05,BI1_U08,BI1_K01,BI1_K05

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania i obrony pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania i obrony pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne w zakresie tematu pracy licencjackiej; ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów różnych działów biologii dotyczących tematu pracy licencjackiej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi; ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii biologicznej stosowanej w temacie pracy licencjackiej oraz ma znajomość odpowiednich metod i technik badawczych; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego. Umiejętności: student rozumie literaturę w języku polskim z zakresu biologii obejmującym temat pracy licencjackiej; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim; wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne; wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł; wykorzystuje język naukowy w dyskusjach na tematy biologiczne dotyczące tematu pracy licencjackiej; umie przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu tematu pracy licencjackiej, oraz napisać pracę licencjacką; posiada umiejętność wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu biologii; uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany; ma umiejętności językowe w zakresie tematu pracy licencjackiej zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kompetencje: student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]: udział w ćwiczeniach - 30 godz., przygotowanie do wielowątkowych dyskusji - 30 godz.; suma godzin: 60 [60/30(25)=2], liczba ECTS: 2.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceniania jest obecność na zajęciach. Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Ponadto student ma obowiązek przesyłać materiały, o które poprosi prowadzący seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Kłopocka
Prowadzący grup: Maciej Fuszara, Wanda Kłopocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Baranowski, Maciej Fuszara, Joanna Nieczuja-Dwojacka
Prowadzący grup: Artur Baranowski, Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Monika Fajfer, Maciej Fuszara, Anita Kaliszewicz, Wanda Kłopocka, Anna Linkiewicz, Justyna Marchewka-Długońska, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Elżbieta Popowska-Nowak, Jerzy Romanowski, Paweł Rusin, Anna Siniarska-Wolańska, Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kiełtyk, Joanna Nieczuja-Dwojacka
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Monika Fajfer, Maciej Fuszara, Anita Kaliszewicz, Piotr Kiełtyk, Anna Linkiewicz, Justyna Marchewka-Długońska, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Paweł Rusin, Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier, Monika Fajfer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.