Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inwazje biologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-42-06ćw Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inwazje biologiczne
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla specjalności BSIM dla I roku II stopnia biologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI2_U02, BI2_U05, BI2_K01, BI2_K05


Wymagania wstępne:

brak wymagań

Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę na temat inwazji biologicznych i gatunków inwazyjnych oraz ich wpływu na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów. Poznaje wpływ gat. inwazyjnych na bioróżnorodność w Polsce i na świecie. Uczy się samodzielnie wyszukiwać oraz weryfikować informacje zdobyte w internecie.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach z przedmiotu inwazje biologiczne student poznaje zasady dotyczące gospodarowania gatunkami inwazyjnymi w Polsce, prawem krajowym dotyczącym gatunków inwazyjnych jak również poznaje metody usuwania gatunków inwazyjnych ze środowiska.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności:

1. Student potrafi dokonać krytycznej selekcji informacji na temat inwazji biologicznych pochodzących ze źródeł elektronicznych i innych oraz poddać je krytycznej analizie.

2. Student potrafi formułować odpowiednie wnioski dotyczące inwazji biologicznych w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zebrane z różnych źródeł i poddane interpretacji dane empiryczne.

3. Student potrafi przygotować prezentację multimedialną w oparciu o prace badawcze w zakresie inwazji biologicznych.

Kompetencje:

1. Student gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu inwazji biologicznych, uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych, rozumie potrzebę systematycznej aktualizacji wiedzy na temat inwazji biologicznych i zna jej praktyczne zastosowania.

2. Student gotów jest do określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Punkty ECTS – 2

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz.

przygotowanie prezentacji – 20 godz.

Suma godzin – 50

liczba ECTS – 50/25 = 2

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczony jest w przypadku:

Stworzenia planu zwalczania gat. inwazyjnego w formie np: prezentacji, referatu, etc., oraz stworzenia "zielnika" składającego się z minimum 10 gatunków inwazyjnych roślin.

Obie prace są zaliczeniowe i konieczne do otrzymania oceny pozytywnej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier, Michał Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier, Michał Winczek
Prowadzący grup: Michał Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Winczek
Prowadzący grup: Michał Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS – 2


Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz.

przygotowanie prezentacji – 20 godz.


Suma godzin – 50

liczba ECTS – 50/25 = 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę na temat inwazji biologicznych i gatunków inwazyjnych oraz ich wpływu na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów. Poznaje wpływ gat. inwazyjnych na bioróżnorodność w Polsce i na świecie. Uczy się samodzielnie wyszukiwać oraz weryfikować informacje zdobyte w internecie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.