Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-53-08 Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla specjalności BSIM dla II roku II stopnia biologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI2_W01,BI2_W03, BI2_U04,BI2_U05,BI2_K02,BI2_K04

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Discussion of topics of master's theses (PM) selected by students; discussion

2., 3., 4. Presentation of the progress of individual PMs. - student presentations

5. General principles of writing PM, discussion of students

6. Citations in the text and bibliography at the end of the work, discussion

7. Discussion of sources of obtaining literature information and their substantive assessment; discussion

8. Introduction, purpose and research hypotheses of the PM, discussion

9. Material and methods; analysis of own results,

10. Discussion of results, conclusions.

11. Preparation of tables (work basis) and figures (table interpretation); discussion

12, 13, 14. Statistical methods used in individual PMs; discussion

12. Summary of each master's thesis, student presentations

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1.Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka t. 1-5. PZWL, Warszawa, 2010; 2. Bogin B., Patterns of Human Growth. Cambridge University Press, Cambridge, 1999; 3. Campbell B., Ekologia człowieka, Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995; 4. Lasker G.W., Physical Anthropology (second edition). Holt, Rinehart and Winston, New York 1976; 5. Malinowski A., Strzałko J (red.), Antropologia, PWN, Warszawa-Poznań, 1985; 6. Malinowski A., Wolański N., Metody Badań w Biologii Człowieka. Wybór Metod Antropologicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1988;. 7. Moran E.F. Human Adaptability, An Introduction to Ecological Anthropology. Westview Press, Boulder 2008; 8. Tanner J., Fetus into Man., (2nd edition). Harvard University Press, Cambridge, 1990; 9. Wolański N., Rozwój Biologiczny Człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012; 10. Wolański N., Ekologia Człowieka. Podstawy Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Tom 1 – Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze, Tom 2 – Ewolucja i dostosowania biokulturowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Kaczmarek M., Wolański N., 2018. Rozwój Biologiczny Człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Supplementary reading:

1.Ayala F.J., Dar Karola Darwina dla Nauki i Religii. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009; 2. Boothroyd J. People and the Environment. Lerner Publishing Group, 2009; 3. Fox J., Rindfuss R.R., Walsh S.J., Mishra V., People and Environment. Springer, 2008; 4. Futuyma D.J., Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008; 5. Gibson G.A., Wszystko przez geny. Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice, 2010; 6. Little P., Zapisane w Genach. Świat Książki, 2005; 7. Jaczewski A (red.), Biologiczne i Medyczne Podstawy Rozwoju i Wychowania. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2005; 8. Moran E.F., The Ecosystem Approach in Anthropology: From Concept to Practice. University of Michigan Press, 1991; 9. Moran E.F., Ostrom E., Seeing the Forest and the Trees: Human-Environment Interactions in Forest Ecosystems. MIT Press, 2005; 10 Young G.L., Origins of Human Ecology. Benchmark Papers in Ecology, 12, Hutchinson Ross Publ.Comp., Stroudsbourg 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty przedmiotowe - wiedza:

EP1. student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zjawisk i procesów biologicznych; zna problematykę z różnych dziedzin biologii i powiązania między nimi.

Efekty przedmiotowe - umiejętności:

EP2. student potrafi zbierać dane, interpretować je i formułować na ich podstawie wnioski; umie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne, korzystając z różnych kanałów komunikacji.

Efekty przedmiotowe - kompetencje społeczne:

EP3. student rozumie potrzebę zasięgania opinii ekspertów przy pisaniu pracy magisterskiej; przestrzega etyki zawodowej.

ECTS: 7 ECTS (210h)

udział w seminariach - 30 godz.

przygotowanie do wielowątkowych dyskusji - 60 godz.

praca z promotorem - 60h

przygotowanie plików, obliczenia w programie statystycznym - 60h

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i udziału własnego w pracach na seminarium i badaniach własnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nieczuja-Dwojacka, Anna Siniarska-Wolańska, Małgorzata Wszelaka-Rylik
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Anita Kaliszewicz, Justyna Marchewka-Długońska, Piotr Matyjasiak, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Elżbieta Popowska-Nowak, Jerzy Romanowski, Anna Siniarska-Wolańska, Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nieczuja-Dwojacka, Anna Siniarska-Wolańska
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Anita Kaliszewicz, Wanda Kłopocka, Justyna Marchewka-Długońska, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Elżbieta Popowska-Nowak, Paweł Rusin, Anna Siniarska-Wolańska, Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz, Justyna Marchewka-Długońska
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Monika Fajfer, Maciej Fuszara, Anita Kaliszewicz, Piotr Kiełtyk, Justyna Marchewka-Długońska, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Jerzy Romanowski, Paweł Rusin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium na na celu przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.