Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-54-03 Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie III
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla specjalności BC dla II roku II stopnia biologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI2_W05,BI2_W06,BI2_U02,BI2_U02,BI2_U09,BI2_K01,BI2_K07
Wymagania wstępne:

Pozytywna ocena z przedmiotów o tematyce biologii człowieka.

Skrócony opis:

Pomoc w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie III ma na celu przygotować dyplomantów i dyplomantki do napisania pracy oraz przygotowania się do egzaminu dyplomowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty przedmiotowe w zakresie wiedzy

EP1. Student zna dylematy współczesnej cywilizacji związane z naukami biologicznymi, zna formy pozyskiwania funduszy na badania, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, planując prace badawcze

Efekty przedmiotowe w zakresie umiejętności

EP2. Student potrafi zdobywać zdobywać rzetelne informacje ze źródeł elektronicznych

EP3. Student potrafi zaplanować samodzielne uczenie się przez całe życie

Efekty przedmiotowe w zakresie kompetencji społecznych:

EP4. Student ma świadomość krytycznej oceny posiadanej wiedzy, potrafi zastosować ją praktycznie, a także brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy

9 ECTS:

- udział w seminariach 30h

- poszukiwanie literatury 90h

- przygotowanie wersji roboczej pracy magisterskiej 90h

- konsultacje z opiekunem pracy 60h

270h [270/30h = 9 ECTS]

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceniania jest obecność na zajęciach. Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Ponadto student ma obowiązek przesyłać materiały, o które poprosi prowadzący seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Budnik, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Małgorzata Wszelaka-Rylik
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Anita Kaliszewicz, Justyna Marchewka-Długońska, Piotr Matyjasiak, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Elżbieta Popowska-Nowak, Jerzy Romanowski, Anna Siniarska-Wolańska, Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz, Joanna Nieczuja-Dwojacka
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Anita Kaliszewicz, Wanda Kłopocka, Justyna Marchewka-Długońska, Piotr Matyjasiak, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Elżbieta Popowska-Nowak, Paweł Rusin, Anna Siniarska-Wolańska, Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz, Justyna Marchewka-Długońska
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Monika Fajfer, Maciej Fuszara, Anita Kaliszewicz, Piotr Kiełtyk, Justyna Marchewka-Długońska, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Jerzy Romanowski, Paweł Rusin, Anna Siniarska-Wolańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fajfer
Prowadzący grup: Monika Fajfer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.