Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium - The Reception of the Lvov-Warsaw School in the 21st Century

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-TRA-JFI22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium - The Reception of the Lvov-Warsaw School in the 21st Century
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Translatorium tekstów filozoficznych - I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W03; FI1_U06; FI1_U07;

FI1_U11; FI1_K06;


Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języka angielskiego.

Skrócony opis:

Translatorium poświęcone tłumaczeniu artykułów naukowych stanowiących XXI-wieczną recepcję Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Pełny opis:

Dokonania przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej wzbudziły zainteresowanie nie tylko środowiska filozoficznego w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju. Celem translatorium będzie analiza oraz tłumaczenie anglojęzycznych prac badaczy dorobku Szkoły. Pod uwagę weźmiemy artykuły, które ukazały się w XXI wieku.

Literatura:

- The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture, A. Brożek, F. Stadler, J. Woleński (red.), Vienna 2017.

- The Golden Age of Polish Philosophy. Kazimierz Twardowski’s Philosophical Legacy, S. Lapointe, J. Woleński, M. Mathieu, W. Miśkiewicz (red.), Dordrecht 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Filcek
Prowadzący grup: Jan Filcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Translatorium poświęcone tłumaczeniu artykułów naukowych stanowiących XXI-wieczną recepcję Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Pełny opis:

Dokonania przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej wzbudziły zainteresowanie nie tylko środowiska filozoficznego w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju. Celem translatorium będzie wstępna analiza oraz tłumaczenie anglojęzycznych prac badaczy dorobku Szkoły. Pod uwagę weźmiemy artykuły, które ukazały się w XXI wieku.

Literatura:

- The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture, A. Brożek, F. Stadler, J. Woleński (red.), Vienna 2017.

- The Golden Age of Polish Philosophy. Kazimierz Twardowski’s Philosophical Legacy, S. Lapointe, J. Woleński, M. Mathieu, W. Miśkiewicz (red.), Dordrecht 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)