Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium z języka angielskiego: Moral Foundations of Politics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-TRANSWAL16 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka angielskiego: Moral Foundations of Politics
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

FI1_W05

FI1_W10

FI1_U16

FI1_U24

FI1_K05

Skrócony opis:

Tłumaczenie wykładów uznanego wykładowcy Uniwersytetu Yale Iana Shapiro.

Pełny opis:

Każde zajęcia przeznaczone będą na tłumaczenie nowego wykładu. Zakłada to samodzielną pracę studentów nad tłumaczeniem tekstu w domu. Na zajęciach będą rozstrzygane najistotniejsze problemy translatorskie.

1. Introductory Lecture

2. Natural Law Roots of the Social Contract Tradition

3. Origins of Classical Utilitarianism

4. Classical Utilitarianism and Distributive Justice

5. From Classical to Neoclassical Utilitarianism

6. The Neoclassical Synthesis of Rights and Utility

7. Limits of the Neoclassical Synthesis

8. The Marxian Challenge

9. Marx's Theory of Capitalism

10. Marxian Exploitation and Distributive Justice

11. The Marxian Failure and Legacy

12. Appropriating Locke Today

13. Rights as Side Constraints and the Minimal State

14. Compensation versus Redistribution

15. The Rawlsian Social Contract

Literatura:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2FD48CE33DFBEA7E

Efekty kształcenia:

Wiedza: student zna podstawową terminologię filozofii moralnej i podmiotu w języku angielskim; student zna podstawowe idee filozofii moralnej i podmiotu, z uwzględnieniem argumentacji na ich rzecz, na podstawie samodzielnej lektury tekstów filozoficznych, i wybranych opracowań, w języku angielskim

Umiejętności: student samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny

Kompetencje: efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

Punkty ECTS - 4

1 – udział w zajęciach – 30

1 – przygotowanie do zajęć – 30

1 – samodzielne tłumaczenie tekstu – 40

Suma godzin 100 (100 : 25 =4)

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii filozofii moralności w języku angielskim, w stopniu umożliwiającym zrozumienie tekstu; student nie zna podstawowych tez głoszonych przez filozofów podmiotu w tym ich argumentacji.

Ocena 3 (dst): student słabo zna podstawową terminologię filozofii moralności w języku angielskim, w ograniczonym stopniu rozumie analizowany tekst; student słabo zna podstawowe tezy głoszone przez filozofów podmiotu, w tym ich argumentacji, w małym stopniu jest zdolny do samodzielnej lektury tekstu filozoficznego

Ocena 4 (db): student zadowalająco zna podstawową terminologię filozofii moralności w języku angielskim, w dużym stopniu rozumie analizowany tekst; student zna podstawowe tezy głoszone przez filozofów podmiotu, w tym ich argumentację, jest zdolny do samodzielnej lektury teksu filozoficznego

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna podstawową terminologię filozofii moralności w języku angielskim, doskonale rozumie analizowany tekst; student zna dokładnie podstawowe tezy głoszone przez filozofów podmiotu, w tym ich argumentację, jest zdolny do samodzielnej lektury teksu filozoficznego

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie samodzielnie przetłumaczyć teksty z filozofii moralności, z języka angielskiego na język polski

cena 3 (dst): student w małym stopniu jest w stanie samodzielnie przetłumaczyć teksty z filozofii moralności, z języka angielskiego na język polski

Ocena 4 (db): student jest w stanie samodzielnie i zadowalająco przetłumaczyć teksty z filozofii moralności, z języka angielskiego na język polski

Ocena 5 (bdb): student jest w stanie samodzielnie i bezbłędnie przetłumaczyć teksty z filozofii moralności, z języka angielskiego na język polski

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi efektywnie zorganizować własnej pracy nad tłumaczeniem oraz krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi zorganizować własną pracę nad tłumaczeniem i nie umie krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 4 (db): student zadowalająco potrafi zorganizować własną pracę nad tłumaczeniem i umie krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 5 (bdb): student efektywnie organizuje własną pracę nad tłumaczeniem i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Tłumaczenie tekstu filozoficznego z języka angielskiego na język polski

4. Złożenie na koniec semestru samodzielnie przetłumaczonego tekstu z języka angielskiego na język polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.