Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie z etyki 2 (i przygotowanie do egzaminu dyplomowego - konsultacje)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-13-SEMLET2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie z etyki 2 (i przygotowanie do egzaminu dyplomowego - konsultacje)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Seminaria licencjackie Profil Humanistyczny - rok III
Wszystkie seminaria licencjackie - rok III
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

FI1_W15

FI1_U07

FI1_U19

FI1_U23

FI1_K03

FI1_K04


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu etyka.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu etyka. Na zajęciach będą organizowane warsztaty analizy i interpretacji tekstu filozoficznego. Studenci zapoznają się z zasadami pisania poprawnych pod względem edytorsko-formalnym tekstów filozoficznych. Zapoznają się z zasadami sporządzania przypisów, bibliografii, układu kompozycyjnego tekstu, a także poprawnej struktury pracy dyplomowej jako całości.

Literatura:

Przewodnik po etyce, Peter Singer (red.), red. Naukowa Joanna Górnicka, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

Etyka. Antologia tekstów, wybór Z. Kalita, Wrocław 1995.

F. Ricken, Etyka ogólna, Kęty 2001.

Tugendhat E., Wykłady o etyce, Warszawa 2004.

Spaemann, R., Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

Spaemann R., Osoby. O różnicy między kimś a czymś, Warszawa 2001.

I. Lazari-Pawłowska, Etyka. Pisma wybrane, Wrocław 1992.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.

Styczeń T., Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawnionej i ogólnie ważnej teorii moralności, Lublin 1972.

Kula M., Magisterium uzyskiwane niekiedy w pocie czoła( promotora), Warszawa 2000.

Ingarden, R., Wykłady z etyki, Warszawa 1989.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student poprawnie wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na etykę, zna i rozumie wzajemne powiązania oraz komplementarność pomiędzy poznaniem typu filozoficznego i naukowego, prezentuje stanowisko przyjmowane przez autorów tekstów analizowanych na zajęciach; rozpoznaje problemy i stanowiska etyczne

Umiejętności:

Analizuje argumenty filozoficzno-etyczne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia. Poprawnie zbiera oraz porządkuje materiał niezbędny do pracy licencjackiej. Poprawnie selekcjonuje literaturę przedmiotu. Tworzy poprawny spójny tekst naukowy. Rekonstruuje problemy omówione wcześniej podczas zajęć.

Kompetencje:

Student jest zaangażowany w dyskusje prowadzone podczas zajęć, podejmuje zadane problemy. Jest ponadto otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów.

ECTS:

udział w seminarium - 30

przygotowanie do seminarium (lektura tekstów) - 20

przygotowanie pracy licencjackiej - 30

konsultacje - 5

przygotowanie do kolokwium - 5

SUMA GODZIN 90 [90 : 30 (25) = 3]

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium zaliczane jest poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Na zakończenie semestru student zobowiązany jest zaprezentować na zajęciach jedno wskazane zagadnienie i złożyć pracę dyplomową.

W przypadku drugiego seminarium konieczne będzie opracowanie i prezentacja na zajęciach dwóch lub trzech wskazanych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje, 10 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Skurzak, Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Joanna Skurzak, Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.