Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WS: Filozofia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-13-WSFP Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WS: Filozofia prawa
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

FI1_W01

FI1_W11

FI1_U08

FI1_K02


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozofii prawa takimi jak: omówienie sporów o istotę prawa; ontologia prawa, jego obowiązywanie, poznanie prawa, w tym relacje między prawem a moralnością,

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej natury prawa, podstawowych i istotnych koncepcji prawa, i ich genezy, umiejętności oceny oraz podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa, w tym w zakresie rozstrzygania przypadków trudnych ze względu na rozumienie osobowego charakteru człowieka.

Na wykładzie prezentowane są analiza podstawowych dla systemu prawnego zasad: dobra wspólnego (z analizą zjawiska wspólnotowości), ochrony godności ludzkiej (z analizą cech osoby i ich znaczenia dla kształtu prawa oraz przeglądem kontrowersji wokół ujmowania człowieka jako osoby) oraz sprawiedliwości i słuszności.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

M.A. Krąpiec, Człowiek a prawo naturalne, Lublin 1999,

M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011.

1. M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka Lublin 1999,

2. J.M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006,

3. W. Lang, Prawo i moralność, Warszawa 1989,

4. R. Tokarczyk, Filozofia prawa, Lublin 2004,

5. R. Tokarczyk, Klasycy praw natury, Lublin 1988,

6. O. De Bertolis, Elementy antropoligii prawa, Inowrocław 2013.

Efekty kształcenia:

Wiedza: student charakteryzuje dyscyplinę filozofii prawa, wylicza i opisuje zasadnicze metody dla dyscypliny, wyjaśnia podstawowe pojęcia, wymienia główne nurty i ich przedstawicieli oraz odtwarza ich poglądy.

Umiejętności: student umiejętnie porównuje i klasyfikuje poglądy i argumentacje spotykane w filozofii prawa, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń o prawie, w odniesieniu dla poszczególnych stanowisk filozoficzno-prawnych przewiduje ich konsekwencje, rozumie prezentowane idee i potrafi ocenić ich wartość praktyczną.

Kompetencje: student postrzega relacje społeczne w wymiarze prawnym i politycznym oraz samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania, jest otwarty na nowe koncepcje filozoficzno-prawne i gotów do zmiany opinii w kontekście dostępnych argumentów.

ECTS:

udział w wykładzie - 30

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 15

SUMA GODZIN - 50 [50: 30(25)=2]

LICZBA ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.