Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie z filozoficznych zagadnień przyrodoznawstwa i medycyny 2 N

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMLAT2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z filozoficznych zagadnień przyrodoznawstwa i medycyny 2 N
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty modułowe Filozofia Nauki - rok I
Przedmioty modułowe Filozofia Nauki - rok II
Seminaria magisterskie Filozofia Nauki - rok I
Seminaria magisterskie Filozofia Nauki - rok II
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13

FI2_W15

FI2_U02

FI2_U11

FI2_U14

FI2_U15

FI2_K02


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11

FI2_W13

FI2_W16

FI2_U11

FI2_U16

FI2_K02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:zaawansowany

Cele przedmiotu: sfinalizowanie pracy magisterskiej, opanowanie narzędzi pracy naukowej

Wymagania wstępne:umiejętność pisania prac naukowych, zbierania materiałów, dokumentowania

Pełny opis:

Semestr zimowy

Treści merytoryczne:

W ramach seminarium będą rozpatrywane zagadnienia przede wszystkim z zakresu filozofii medycyny (problematyka życia i śmierci, medycyna jako nauka i sztuka, metody medycyny, język itp.)i z filozofii przyrodoznawstwa.

Warunki zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach i czynny w nich udział.

2. Prace pisemne:

a) V rok moi magistranci: przynajmniej jeden rozdział pracy magisterskiej.

b) IV rok i ewentualni pozostali uczestnicy z V roku: recenzja (omówienie) książki. Objętość tekstu około 10000 znaków, czyli około 5 stron wydruku.

3. Wygłoszenie referatu - wszyscy uczestnicy. Prezentacja artykułów z najważniejszych, aktualnych czasopism filozoficznych - możliwość wyboru lub wskazane.

Do końca też tego semestru przyjęcie deklaracji od studentów z IV roku o pisaniu pracy magisterskiej na tym seminarium..

Semestr letni

Warunki zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach i czynny w nich udział.

2. Praca pisemna: magistranci - magisterska praca, pozostali - praca seminaryjna o objętości około 30000 znaków, czyli około 15 stron wydruku (temat pracy albo samodzielnie wybrany przez studenta i zaakceptowany przeze mnie, albo przeze mnie narzucony, gdy do końca lutego student tematu nie zgłosi). Temat pracy seminaryjnych dla studentów IV ma być sformułowany do końca lutego.

3. Wygłoszenie referatu: magistranci na temat swojej pracy magisterskiej, pozostali prezentują pracę seminaryjną.

Ustalenie tematu i roboczego planu pracy magisterskiej ze studentami z IV roku.

Literatura:

Podstawą dla dyskusji będą przygotowane przez studentów referaty omawiające główne idee zawarte m. in. w pracach:

P. Lenartowicz, Elementy filozofii zjawiska biologicznego, Kraków 1986

W. Marciszewski, Sztuczna inteligencja, Kraków 1998

Medycyna. Wprowadzenie do studiów lekarskich, (red.) E. Waszyński, Wrocław 2003

W. Szumowski, Filozofia medycyny, Kęty 2007

W. Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kety 2008

J. Turek, Filozoficzne interpretacje faktów naukowych, Lublin 2009

T. Wojciechowski, Z zagadnień manipulacji ludzkim mózgiem, Rocz. Filoz. 31(1983)3, 21-44

oraz artykuły z czasopism:The Journal of law, medicine and ethics; The Journal of Medicine and Philosophy; The History of the behavioral sciences

Efekty kształcenia:

Wiedza:

EK_1 – student posiada wiedzę z zakresu nauk biologiczno-medycznych

EK_2 – student zna zasady analizy tekstów filozoficznych oraz metody pracy naukowej

Umiejętności:

EK_3 – student potrafi krytycznie oceniać poglądy autorów

EK_4 – student posiada umiejętność konstruowania własnych hipotez, powadzenia dyskusji

Kompetencje:

EK_5 – student jest otwarty na poglądy uczestników seminarium

EK_6 – student jest zdolny do wyrażania własnych opinii

udział w seminarium: 30 godz.

przygotowanie do seminarium: 20 godz.

przygotowanie referatu: 30 godz.

prezentacja fragmentów pracy magisterskiej: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

EK_1 – student posiada wiedzę z zakresu nauk biologiczno-medycznych

EK_2 – student zna zasady analizy tekstów filozoficznych oraz metody pracy naukowej

Umiejętności:

EK_3 – student potrafi krytycznie oceniać poglądy autorów

EK_4 – student posiada umiejętność konstruowania własnych hipotez, powadzenia dyskusji

Kompetencje:

EK_5 – student jest otwarty na poglądy uczestników seminarium

EK_6 – student jest zdolny do wyrażania własnych opinii

udział w seminarium: 30 godz.

przygotowanie do seminarium: 25 godz.

przygotowanie referatu: 30 godz.

prezentacja fragmentów pracy magisterskiej: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje, 10 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Seminarium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Latawiec, Joanna Skurzak, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Anna Latawiec, Joanna Skurzak, Adam Świeżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia z zakresu nauk biologiczno-medycznych, metodologii nauk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (w trakcie)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Latawiec, Michał Piekarski, Joanna Skurzak, Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Anna Latawiec, Michał Piekarski, Joanna Skurzak, Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.