Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie z etyki 2 N

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMPOD2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z etyki 2 N
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty modułowe Etyka Więzi Międzyludzkich - rok I
Przedmioty modułowe Etyka Więzi Międzyludzkich - rok II
Seminaria magisterskie Etyka Więzi Międzyludzkich - rok I
Seminaria magisterskie Etyka Więzi Międzyludzkich - rok II
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13

FI2_W15

FI2_U02

FI2_U11

FI2_U14

FI2_U15

FI2_K02


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11

FI2_W13

FI2_W16

FI2_U11

FI2_U16

FI2_K02

Skrócony opis:

zajęcia związane z tematami prac magisterskich i z dyskusjami, badaniami, analizowaniem tekstów, przygotowywaniem części pracy i ich odczytaniem

przy tym analizy te odbywają się w pewnym porządku: który ma prowadzić od ustalenia tematu pracy, do znalezienia odpowiedniej lektury, zapoznania się z najważniejszymi stanowiskami, oraz z wyborem tych zagadnień, które są kluczowe dla danego tematu. Następny etap pracy wymaga analizy tekstów, omówienia problematyki oraz próbę zarysowania struktury całości pracy, by na końcowym etapie student zajął się już pisaniem, przedstawianiem tego materiału, poprawianiem poszczególnych partii i pisaniem następnych.

Pełny opis:

1. przygotowanie tematu pracy i jego uściślenie

2. znalezienie odpowiedniej literatury

3.czytanie, analizowanie i interpretowanie tekstu pod kątem wybranego tematu

4. spis zagadnień i problemów, które będą stanowiły treść pracy i jej poszczególnych rozdziałów

5. pisanie pracy, sprawdzanie i korygowanie

6.analiza zagadnień wraz z tekstami, dominujące stanowiska i rozumienie kategorii moralnych

7.wspólna praca nad całością , Wstęp i Zakończenie-jakie elementy należy podkreślić

Literatura:

uzależniona od tematu pracy konkretnego magistranta

Efekty kształcenia:

Umiejętności: umiejętność czytania i analizowania tekstów, interpretacji problemów i zagadnień, zdolność do poprawnego pisania, argumentowania oraz do wyjaśniania stanowisk i poglądów, sprawność w formułowaniu przypisów z zachowaniem formalnych wymagań

Wiedza: o tym jak się pisze pracę magisterską, w jaki sposób interpretuje się stanowiska i poglądy, ogólna wiedza o etyce i filozofii, znajomość terminologii filozoficznej

Metody i kryteria oceniania:

napisanie pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje, 5 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Seminarium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Podrez, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Ewa Podrez, Adam Świeżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (w trakcie)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piekarski, Ewa Podrez, Joanna Skurzak, Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Piekarski, Ewa Podrez, Joanna Skurzak, Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

praca magisterska o odpowiedzialności moralnej w ujęciu polskich personalistów

analiza pojęcia odpowiedzialność moralna z uwzględnieniem pytań; o jej źródła, o jej celowość i funkcje, o warunki oraz o znaczenie odpowiedzialności w strukturze moralności

Z drugiej strony trzeba znaleźć odpowiednie teksty Wojtyły, Stycznia i Ślipki i je ze sobą powiązać, by wskazać na to, jak ci trzej personaliści rozumieli miejsce odpowiedzialności w etyce, w związku z osobową sprawczością.

Pełny opis:

1. temat pracy i jego uściślenie

2.wybór autorów i ich prac

3.analiza tekstów i próba odczytania odpowiedzialności-jako kategorii osobowej

4. Interpretacja odp. w pracy Wojtyły " Człowiek w polu odpowiedzialności"

5. Interpretacja odp. w tekstach Stycznia

6.Interpretacja odp. w tekstach Ślipki

7. Konfrontacja tych trzech ujęć i uporządkowanie zagadnień

8. Dyskusja o strukturze pracy

9.Pisanie pierwszego rozdziału-korekty i omówienie

10. Praca nad Wstępem i Zakończceniem

Literatura:

K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Osoba i czyn

T. Styczeń, Wolność w prawdzie

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej

Uwagi:

udział w seminarium

przygotowywanie tekstów i sprawozdań z lektury

analiza zagadnień, dyskusja i polemiki

pisanie pracy według ustalonego kalendarium, z możliwością wglądu w postęp w tym zakresie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.