Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie z filozofii kultury 2 N

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMSOC-2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z filozofii kultury 2 N
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty modułowe Filozofia Kultury, Religii i Polityki - rok I
Przedmioty modułowe Filozofia Kultury, Religii i Polityki - rok II
Seminaria magisterskie Filozofia Kultury, Religii i Polityki - rok I
Seminaria magisterskie Filozofia Kultury, Religii i Polityki - rok II
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13

FI2_W15

FI2_U02

FI2_U11

FI2_U14

FI2_U15

FI2_K02


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11

FI2_W13

FI2_W16

FI2_U11

FI2_U16

FI2_K02

Skrócony opis:

Tematyka prowadzonego przeze mnie seminarium uzależniona jest od obszaru badań, podejmowanego przez poszczególnych studentów. Powinna jednakowoż dotyczyć problematyki wiążącej się z treściami składającymi się na dziedzinę filozofii zwaną filozofią kultury. Dodatkowo, jeżeli czas na to pozwala, wspólnie analizujemy wybraną lekturę, z naszej dyscypliny.

Pełny opis:

Podczas każdego spotkania seminaryjnego słuchamy fragmentów prac magisterskich prezentowanych przez studentów, dyskutujemy na ich temat, proponujemy wprowadzenie ewentualnych poprawek, zwracając szczególną uwagę na plan pracy, bibliografię, logiczny i merytoryczny związek ze sobą poszczególnych rozdziałów, jak również przypisy i metodologię Wstępu i Zakończenia pracy. Wszystko to ma prowadzić do tego, żeby studenci w zaplanowanym czasie mogli napisać pracę dyplomową.

Literatura:

Literatura prezentowana podczas seminarium dotyczy najpierw metodologii pisania prac magisterskich; głównie jednak wiąże się z tematyką prac, podejmowaną przez każdego z uczestników cotygodniowych zebrań.

Efekty kształcenia:

Student ma uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę na temat rozwoju filozofii; ma pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; zna terminologię podstawowych europejskich systemów filozoficznych i umie się nią posługiwać w prowadzonych dyskusjach i konserwatoriach; zna metody analizy i interpretacji wypowiedzi filozoficznych, zwłaszcza powiązanych z metodologią filozofii kultury.

Student dysponuje umiejętnością wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu. Potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować zgromadzone teksty, zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując. Ma też zdolność redagowania tekstu naukowego oraz korzystania z literatury obcojęzycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest systematyczne praca i obecność studenta na zajęciach (można mieć trzy usprawiedliwione nieobecności) studenta. Warunkiem zaliczenia I semestru jest sformułowanie (do połowy grudnia) tematu pracy oraz zreferowanie literatury przedmiotu oraz przedstawienie planu pracy. Warunkiem zaliczenia II semestru jest oddanie do połowy maja 1/3 części pracy. Warunkiem zaliczenia III semestru jest oddanie do końca listopada kolejnej 1/3 części pracy, a semestru IV, oddanie do połowy maja całości pracy. Liczy się również aktywność studenta podczas seminaryjnych dyskusji i analiz dotyczących albo pisanych prac magisterskich, albo literatury zaproponowanej do lektury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje, 10 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Seminarium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sochoń, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Agnieszka Gralewicz, Piotr Ochotny, Jan Sochoń, Adam Świeżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (w trakcie)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piekarski, Joanna Skurzak, Jan Sochoń, Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Agnieszka Gralewicz, Michał Piekarski, Joanna Skurzak, Jan Sochoń, Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.