Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Texts Analysis Classes: Polish Philosophical Literature. Close Reading

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-PCECE-TAC-PPL
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Texts Analysis Classes: Polish Philosophical Literature. Close Reading
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W06

FI2_W14

FI2_U12

FI2_U13

FI2_U19

Skrócony opis:

The aim of the course is to familiarize participants with the principal authors contributing to major developments in the history of Polish philosophy as well as the essential themes present in their writings. It will be done by the analysis of (excerpts from) texts covering the period since the late Middle Ages till the 20th century. The emphasis will be placed on enhancing students’ ability to independently analyze issues explored by particular authors. An attempt will also be made to help students perceive various social/cultural/political tensions underlying Polish philosophy in their proper context.

Pełny opis:

Topics covered/reading list (excerpts from):

1. Paweł Włodkowic, Saevientibus, in: Ludwik Ehrlich, "Works of Paul Vladimiri" (A Selection), Vol.I – III, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1968.

2. Andrzej Frycz Modrzewski, On the Reform of the Commonwealth (O poprawie Rzeczypospolitej): excerpts. Trans. Michael J. Mikoś. Polish Renaissance Literature: an Anthology. Ed. Michael J. Mikoś. Columbus, OH: Slavica. 1995. 98-107.

3. Piotr Skarga, Sermons to the Diet,(Kazania sejmowe), Eighth Sermon ("On the Sixth Illness of the Commonwealth . . ."). Trans. Michael J. Mikoś. Polish Renaissance Literature: an Anthology. Ed. Michael J. Mikoś. Columbus, OH: Slavica. 1995. 123-135.

4. Stanisław Konarski, , On the Effective Method of Deliberating or On Upholding the Ordinary Sejms, (O skutecznym rad sposobie) : excerpt. Trans. Michael J. Mikoś. Polish Baroque and Enlightenment Literature: An Anthology. Ed. Michael J. Mikoś. Columbus, Ohio/Bloomington, IN: Slavica Publishers. 1996. 199-205.,

5. Stanisław Staszic, A Warning for Poland (Przestrogi dla Polski): excerpt. Trans. Alfred Bloch. The Real Poland: An Anthology of National Self-Perception. New York: Continuum. 1982. 80-82.

6. Maurycy Mochnacki, Thoughts on How the Translation of Foreign Belles-Lettres Influences Polish Literature (Kilka myśli o wpływie tłumaczeń z obcych języków na literaturę polską).Trans. Zuzanna Ładyga. National Romanticism: The Formation of National Movements. Vol. II of Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe, 1770-1945 series. Ed. Balazs Trencsenyi and Michal Kopecek. New York: Central European University Press. 2007.

7. Adam Mickiewicz, The Books of the Polish People and of the Polish Pilgrimage (translated by James Ridgway, London, 1833)

8. Juliusz Słowacki, Genesis from the Spirit, (translated by K. Chodkiewicz, London, 1966.

9. August Cieszkowski, The Desire Of All Nations: Being An English Edition Of August Cieszkowski's, Our Father (1919) Hardcover – June 2, 2008 by August Cieszkowski (Author), William John Rose (Editor)

or:

Prolegomena to historiosophy, Selected writings of August Cieszkowski / edited and translated with an introductory essay by André Liebich

10. Karol Libelt, O miłości ojczyzny (?)

11. Roman Dmowski, Charakter narodowy (?)

12. Stanisław Brzozowski, wybów tekstów (?)

13. Leszek Kołakowski, Main Currents of Marxism, Excerpts. (London: Oxford University Press, 1978)

14. Józef Maria Bocheński, The Road to Understanding. More than Dreamt of in Your Philosophy, Genesis Publishing Company 1996.

15. Jan Paweł II, (Karol Wojtyła), Memory and identity: Conversations at the Dawn of a Millennium (Pamięć i tożsamość), New York (2005)

Literatura:

1. Paweł Włodkowic, Saevientibus, in: Ludwik Ehrlich, "Works of Paul Vladimiri" (A Selection), Vol.I – III, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1968.

2. Andrzej Frycz Modrzewski, On the Reform of the Commonwealth (O poprawie Rzeczypospolitej): excerpts. Trans. Michael J. Mikoś. Polish Renaissance Literature: an Anthology. Ed. Michael J. Mikoś. Columbus, OH: Slavica. 1995. 98-107.

3. Piotr Skarga, Sermons to the Diet,(Kazania sejmowe), Eighth Sermon ("On the Sixth Illness of the Commonwealth . . ."). Trans. Michael J. Mikoś. Polish Renaissance Literature: an Anthology. Ed. Michael J. Mikoś. Columbus, OH: Slavica. 1995. 123-135.

4. Stanisław Konarski, , On the Effective Method of Deliberating or On Upholding the Ordinary Sejms, (O skutecznym rad sposobie) : excerpt. Trans. Michael J. Mikoś. Polish Baroque and Enlightenment Literature: An Anthology. Ed. Michael J. Mikoś. Columbus, Ohio/Bloomington, IN: Slavica Publishers. 1996. 199-205.,

5. Stanisław Staszic, A Warning for Poland (Przestrogi dla Polski): excerpt. Trans. Alfred Bloch. The Real Poland: An Anthology of National Self-Perception. New York: Continuum. 1982. 80-82.

6. Maurycy Mochnacki, Thoughts on How the Translation of Foreign Belles-Lettres Influences Polish Literature (Kilka myśli o wpływie tłumaczeń z obcych języków na literaturę polską).Trans. Zuzanna Ładyga. National Romanticism: The Formation of National Movements. Vol. II of Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe, 1770-1945 series. Ed. Balazs Trencsenyi and Michal Kopecek. New York: Central European University Press. 2007.

7. Adam Mickiewicz, The Books of the Polish People and of the Polish Pilgrimage (translated by James Ridgway, London, 1833)

8. Juliusz Słowacki, Genesis from the Spirit, (translated by K. Chodkiewicz, London, 1966.

9. August Cieszkowski, The Desire Of All Nations: Being An English Edition Of August Cieszkowski's, Our Father (1919) Hardcover – June 2, 2008 by August Cieszkowski (Author), William John Rose (Editor)

or:

Prolegomena to historiosophy, Selected writings of August Cieszkowski / edited and translated with an introductory essay by André Liebich

10. Karol Libelt, O miłości ojczyzny (?)

11. Roman Dmowski, Charakter narodowy (?)

12. Stanisław Brzozowski, wybów tekstów (?)

13. Leszek Kołakowski, Main Currents of Marxism, Excerpts. (London: Oxford University Press, 1978)

14. Józef Maria Bocheński, The Road to Understanding. More than Dreamt of in Your Philosophy, Genesis Publishing Company 1996.

15. Jan Paweł II, (Karol Wojtyła), Memory and identity: Conversations at the Dawn of a Millennium (Pamięć i tożsamość), New York (2005)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Attitudes – criticism in relation to superficial renderings of social/political tensions in Central Europe as well as readiness to perceive them in their proper context

Competence - the ability to independently analyze issues explored in Polish philosophical literature

Knowledge – the knowledge of principal authors contributing to major developments in the history of Polish (Central European?) philosophy as well as of the essential themes present in their writings

Metody i kryteria oceniania:

Assessment will be based on participation in classes and submitting one essay (1500 words) on the topics covered

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0e25b013ff9f457f96eb9f28acd8ecff%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=261fee86-8ac3-44dc-90e6-b4ccc28065ad&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

The aim of the course is to familiarize participants with the principal authors contributing to major developments in the history of Polish philosophy as well as the essential themes present in their writings. It will be done by the analysis of (excerpts from) texts covering the period since the late Middle Ages till the 20th century. The emphasis will be placed on enhancing students’ ability to independently analyze issues explored by particular authors. An attempt will also be made to help students perceive various social/cultural/political tensions underlying Polish philosophy in their proper context.

Pełny opis:

Topics covered/reading list (excerpts from):

1. Paweł Włodkowic, Saevientibus, in: Ludwik Ehrlich, "Works of Paul Vladimiri" (A Selection), Vol.I – III, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1968.

2. Andrzej Frycz Modrzewski, On the Reform of the Commonwealth (O poprawie Rzeczypospolitej): excerpts. Trans. Michael J. Mikoś. Polish Renaissance Literature: an Anthology. Ed. Michael J. Mikoś. Columbus, OH: Slavica. 1995. 98-107.

3. Piotr Skarga, Sermons to the Diet,(Kazania sejmowe), Eighth Sermon ("On the Sixth Illness of the Commonwealth . . ."). Trans. Michael J. Mikoś. Polish Renaissance Literature: an Anthology. Ed. Michael J. Mikoś. Columbus, OH: Slavica. 1995. 123-135.

4. Stanisław Konarski, , On the Effective Method of Deliberating or On Upholding the Ordinary Sejms, (O skutecznym rad sposobie) : excerpt. Trans. Michael J. Mikoś. Polish Baroque and Enlightenment Literature: An Anthology. Ed. Michael J. Mikoś. Columbus, Ohio/Bloomington, IN: Slavica Publishers. 1996. 199-205.,

5. Stanisław Staszic, A Warning for Poland (Przestrogi dla Polski): excerpt. Trans. Alfred Bloch. The Real Poland: An Anthology of National Self-Perception. New York: Continuum. 1982. 80-82.

6. Maurycy Mochnacki, Thoughts on How the Translation of Foreign Belles-Lettres Influences Polish Literature (Kilka myśli o wpływie tłumaczeń z obcych języków na literaturę polską).Trans. Zuzanna Ładyga. National Romanticism: The Formation of National Movements. Vol. II of Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe, 1770-1945 series. Ed. Balazs Trencsenyi and Michal Kopecek. New York: Central European University Press. 2007.

7. Adam Mickiewicz, The Books of the Polish People and of the Polish Pilgrimage (translated by James Ridgway, London, 1833)

8. Juliusz Słowacki, Genesis from the Spirit, (translated by K. Chodkiewicz, London, 1966.

9. August Cieszkowski, The Desire Of All Nations: Being An English Edition Of August Cieszkowski's, Our Father (1919) Hardcover – June 2, 2008 by August Cieszkowski (Author), William John Rose (Editor)

or:

Prolegomena to historiosophy, Selected writings of August Cieszkowski / edited and translated with an introductory essay by André Liebich

10. Karol Libelt, O miłości ojczyzny (?)

11. Roman Dmowski, Charakter narodowy (?)

12. Stanisław Brzozowski, wybów tekstów (?)

13. Leszek Kołakowski, Main Currents of Marxism, Excerpts. (London: Oxford University Press, 1978)

14. Józef Maria Bocheński, The Road to Understanding. More than Dreamt of in Your Philosophy, Genesis Publishing Company 1996.

15. Jan Paweł II, (Karol Wojtyła), Memory and identity: Conversations at the Dawn of a Millennium (Pamięć i tożsamość), New York (2005)

Literatura:

1. Paweł Włodkowic, Saevientibus, in: Ludwik Ehrlich, "Works of Paul Vladimiri" (A Selection), Vol.I – III, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1968.

2. Andrzej Frycz Modrzewski, On the Reform of the Commonwealth (O poprawie Rzeczypospolitej): excerpts. Trans. Michael J. Mikoś. Polish Renaissance Literature: an Anthology. Ed. Michael J. Mikoś. Columbus, OH: Slavica. 1995. 98-107.

3. Piotr Skarga, Sermons to the Diet,(Kazania sejmowe), Eighth Sermon ("On the Sixth Illness of the Commonwealth . . ."). Trans. Michael J. Mikoś. Polish Renaissance Literature: an Anthology. Ed. Michael J. Mikoś. Columbus, OH: Slavica. 1995. 123-135.

4. Stanisław Konarski, , On the Effective Method of Deliberating or On Upholding the Ordinary Sejms, (O skutecznym rad sposobie) : excerpt. Trans. Michael J. Mikoś. Polish Baroque and Enlightenment Literature: An Anthology. Ed. Michael J. Mikoś. Columbus, Ohio/Bloomington, IN: Slavica Publishers. 1996. 199-205.,

5. Stanisław Staszic, A Warning for Poland (Przestrogi dla Polski): excerpt. Trans. Alfred Bloch. The Real Poland: An Anthology of National Self-Perception. New York: Continuum. 1982. 80-82.

6. Maurycy Mochnacki, Thoughts on How the Translation of Foreign Belles-Lettres Influences Polish Literature (Kilka myśli o wpływie tłumaczeń z obcych języków na literaturę polską).Trans. Zuzanna Ładyga. National Romanticism: The Formation of National Movements. Vol. II of Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe, 1770-1945 series. Ed. Balazs Trencsenyi and Michal Kopecek. New York: Central European University Press. 2007.

7. Adam Mickiewicz, The Books of the Polish People and of the Polish Pilgrimage (translated by James Ridgway, London, 1833)

8. Juliusz Słowacki, Genesis from the Spirit, (translated by K. Chodkiewicz, London, 1966.

9. August Cieszkowski, The Desire Of All Nations: Being An English Edition Of August Cieszkowski's, Our Father (1919) Hardcover – June 2, 2008 by August Cieszkowski (Author), William John Rose (Editor)

or:

Prolegomena to historiosophy, Selected writings of August Cieszkowski / edited and translated with an introductory essay by André Liebich

10. Karol Libelt, O miłości ojczyzny (?)

11. Roman Dmowski, Charakter narodowy (?)

12. Stanisław Brzozowski, wybów tekstów (?)

13. Leszek Kołakowski, Main Currents of Marxism, Excerpts. (London: Oxford University Press, 1978)

14. Józef Maria Bocheński, The Road to Understanding. More than Dreamt of in Your Philosophy, Genesis Publishing Company 1996.

15. Jan Paweł II, (Karol Wojtyła), Memory and identity: Conversations at the Dawn of a Millennium (Pamięć i tożsamość), New York (2005)

Wymagania wstępne:

General knowledge of philosophical issues and terminology. Knowledge of English at the level B2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)