Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie z metafizyki 2 (i przygotowanie do egzaminu dyplomowego – konsultacje)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-SEMLM Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie z metafizyki 2 (i przygotowanie do egzaminu dyplomowego – konsultacje)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

K_W15

K_W17

K_U03

K_U07

K_U19

K_K02

Efekty kształcenia:

Wiedza:

zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozoficznych: 1. logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2. etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3. estetyka, filozofia kultury.

Umiejętności:

prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego.

Kompetencje społeczne:

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje, 10 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piętka, Joanna Skurzak, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Dariusz Piętka, Joanna Skurzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Seminarium dotyczy głównych zagadnień metafizyki oraz ich genezy. Warunkiem uczęszczania na zajęcia seminaryjne są ukończone kursy z: metafizyki ogólnej, historii filozofii, logiki, ogólnej metodologii nauk.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Analiza wybranych problemów metafizycznych:

1) języka metafizyki

2) metody w metafizyce

3) zastosowania logiki w metafizyce

4) nauki szczegółowe a metafizyka

5) krytyka metafizyki

Na każde z zagadnień przewidziane są trzy spotkania seminaryjne

Literatura:

Teksty starożytne:

Arystoteles, Metafizyka, tłum K. Leśniak, Warszawa 1984, wyd. II.

Platon, Dialogi, tłum. W. Wytwicki, Warszawa 1998.

Kirk G. S., Raven J. E., Schofield M., Filozofia przedsokratejska, tłum. Jacek

Lang,Warszawa 1999.

Teksty współczesne:

Bocheński J. M. Logika i filozofia, Warszawa 1993.

Łukasiewicz J., Logika i metafizyka, Warszawa 1998.

Szubka T. [red], Metafizyka w filozofii analitycznej, Lublin 1995.

Morawiec E., Mazanka P., Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej, Warszawa 2006.

Morawiec E., Odkrycie metafizyki egzystencjalnej, Warszawa 1986.

Stępień A. B., Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964.

Krąpiec M. A., Metafizyka, Lublin 1978 (wyd. 2).

Stróżewski W., Ontologia, Kraków 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.