Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie z historii filozofii 2 (i przygotowanie do egzaminu dyplomowego – konsultacje)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-SEMlHF Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie z historii filozofii 2 (i przygotowanie do egzaminu dyplomowego – konsultacje)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

K_W15

K_W17

K_U03

K_U07

K_U19

K_K02Literatura:

Swieżawski S., Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 2005.

Czerkawski J., Gilsonowska koncepcja historii filozofii, w: "Roczniki Filozoficzne" 13 (1965) 1, s. 61-72.

Gogacz M., W sprawie koncepcji historii filozofii, w: "Zeszyty Naukowe KUL" 7 (1964) 3, s. 53-57.

Gogacz M., O pojęciu i metodzie historii filozofii, w: "Ruch Filozoficzny" 25 (1966) 1/2, s. 76-80.

Nowik A.M., Metodyka analizy tekstu filozoficznego, w: Etienne Gilson. Filozofia i mediewistyka, red. nauk. Tadeusz Klimski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007, s. 89-108.

Literatura uzupełniająca:

Drączkowski F., ABC pisania pracy magisterskiej, Pelplin 2000.

Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997.

Ozorowski M., Przewodnik dla piszących pracę naukową – skrypt do użytku wewnętrznego dla studentów UKSW, Warszawa 2000.

Efekty kształcenia:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

Student wie czym jest dyscyplina historii filozofii, zna jej zagadnienia i zasady uprawiania, zna przedstawicieli, zna argumenty przemawiające za potrzeba uporawiania historii filozofii.

UMIEJĘTNOŚCI

Student analizuje i interpretuje teksty filozoficzne, właściwie określa zawartą w nich problematykę, ocenia ich wartość, umie wskazać epoke i nurty filozoficzne; umie przedstawiać określoną problematykę w postaci referatu lub prezentacji; podejmuje merytoryczną dyskusję z zakresu historii filozofii.

KOMPETENCJE

Student zachowuje otwartość na argumenty osób uznających i odrzucających potrzebę uprawiania historii filozofii; rozumie potrzebę prowadzenia badań w zakresie historii filozofii.

ECTS:

udział w seminarium - 30

przygotowanie do zajęć - 30

pisanie pracy - 30

SUMA GODZIN 90 [90 : 30 = 3]

LICZBA ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje, 5 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Płotka, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Magdalena Płotka, Adam Świeżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie przygotowaniu do napisania pracy licencjackiej oraz egzaminu dyplomowego

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie przygotowaniu do napisania pracy licencjackiej oraz egzaminu dyplomowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.