Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Human Development and Values in Logos and Mythos Cultures

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-ZAGORSKA Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Human Development and Values in Logos and Mythos Cultures
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

FI2_W09

FI2_W10

FI2_U03

FI2_U06

FI2_U13

FI2_U19

FI2_K01

Skrócony opis:

Seminarium mieści się w obszarze rozwojowej psychologii antropologicznej. Ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest ukazanie specyfiki rozumienia natury człowieka, jego rozwoju, faz w biegu życia, rytuałów przejścia oraz fundamentalnych wartości i przekonań religijnych w kulturach typu mythos (tradycyjnych, plemiennych) - w kontraście do kultur typu logos (poindustrialnych, postmodernistycznych). Szerszym kontekstem analizowanych zjawisk jest dychotomia ludzkiego myślenia, zachowania, stosunku do rzeczywistości: mythos-logos. Współczesny mythos zostanie ukazany na przykładzie kultur reprezentujących różne regiony Afryki, z udziałem gości z Etiopii, Tanzanii, Kenii i Togo.

Wymagania wstępne:

Szerokie zainteresowania naukami humanistycznymi, zwłaszcza antropologią kulturową i psychologią symbolu i mitu.

Pełny opis:

Celem seminarium jest ukazanie, iż mimo postępującej sekularyzacji człowiek nie przestaje być homo mythicus – istotą o niezbywalnej potrzebie mythos’u, uobecnianego w postaci ważkich egzystencjalnie narracji i rytuałów. Udowadniana jest prawdziwość tezy M. Eliadego, głoszącej iż mit żywy przetrwał współcześnie w formie zdegradowanej jako model ludzkiego zachowania, ponieważ nigdy nie traci aktualności psychicznej. Szerszym kontekstem treści wykładu jest dychotomia ludzkiego myślenia, zachowania i stosunku do rzeczywistości: logos-mythos. Ponieważ współczesny mythos lokuje się głównie w ludycznej sferze kultury i uwidacznia w zjawiskach ukierunkowanych na psychiczne przenoszenie się w wykreowaną kulturowo rzeczywistość, prezentowany jest model współczesnych zachowań ludycznych o charakterze quasi-mitycznym.

Treści merytoryczne:

1. Aktualny stan wiedzy psychologicznej na temat tzw. myślenia postformalnego, tj. sposobów rozumowania w dorosłości wykraczających poza operacje formalnologiczne. Właściwości i rozwój myślenia postformalnego

2. Idea bimodalności ludzkiego poznania. Pojęcie logos'u i mythos'u. Lateralny model ludzkiego umysłu. Integracja postformalna poznania i emocji w ujęciu G. Labouvie-Vief. Dychotomia logos-mythos

3. Myślenie mityczne archaicznie i współcześnie

4. Mythos jako mit żywy (M. Eliade, B. Malinowski i in.). Dziedzina logos'u i dziedzina mythos’u

5. Mit żywy jako rozbudowany symbol narracyjny. Symbol w psychologii a w innych naukach humanistycznych

6. Egzystencjalny charakter mitu żywego. Psychologia mitu

7. Obszary mythos’u w kulturach archaicznych i współczesnych. Przykłady współczesnych zjawisk kultury popularnej o charakterze quasi-mitycznym. Model teoretyczny współczesnych zachowań quasi-mitycznych

8. Doświadczenie symbolicznego przeniesienia w inną, wykreowaną kulturowo rzeczywistość

9. Specyfika aktywności ludycznej w dorosłości. Zachowania quasi-mityczne w ludycznej sferze kultury jako substytut religii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Górska-Kanabus, Michał Piekarski, Adam Świeżyński, Wanda Zagórska
Prowadzący grup: Wanda Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.