Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Principles of Bio-economy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-BIERNATBIO-ER Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Principles of Bio-economy
Jednostka: Instytut Ekologii i Bioetyki
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Przedmioty ERASMUS
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_K01

OB2_K06

Skrócony opis:

Bioeconomy course at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw is responding to modern market requirements, demanding professionals for a new field of bioeconomy. Bioeconomy reflects a new, sustainable approach to science and technology. This course provides students with the newly emerging concept of bioeconomy, which is highly valued in the scientific, industrial and political circles. Potential of bioeconomy lies in the large scale replacement of fossil fuels and synthetic materials with renewable, biological resources. This issue affects a large number of sectors and applications, from energy production, chemicals manufacturing and agriculture to construction and waste management. Technological innovation play significant role in the implementation of the bioeconomy. This course examines relevant technological trends, and puts it in the context of economic, social and political context.

Pełny opis:

Bioeconomy course at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw is responding to modern market requirements, demanding professionals for a new field of bioeconomy. Bioeconomy reflects a new, sustainable approach to science and technology. This course provides students with the newly emerging concept of bioeconomy, which is highly valued in the scientific, industrial and political circles. Potential of bioeconomy lies in the large scale replacement of fossil fuels and synthetic materials with renewable, biological resources. This issue affects a large number of sectors and applications, from energy production, chemicals manufacturing and agriculture to construction and waste management. Technological innovation play significant role in the implementation of the bioeconomy. This course examines relevant technological trends, and puts it in the context of economic, social and political context.

Content:

1. Environmental, social and technological global problems.

2. Bioeconomy - introduction (definition; areas; Circular Bioeconomy; sustainable development; legal acts: Task 42 IEA, Proposal for a Council Regulation establishing the Bio-based Industries Joint Undertaking; organisations related with bioeconomy: BBI, etc.).

3. Value chains (from lignocellulosic feedstock to advanced biofuels, bio-based and biomaterials; the next generation forest-based chains; the next generation agro-based chains; emergence of new value chains from (organic) waste,

the integrated energy, pulp and chemical biorefineries).

4. Renewable Energy Sources.

5. Biomass – types of biomass, biomass resources, ways of biomass processing

6. Biofuels (conventional & advanced).

7. Biorefineries (definition, comparison of biorefinery to conventional refinery, platforms, biorefineries division by substrates, products, unit processes, platforms).

8. Biorefinery unit processes: physic-mechanical, chemical, thermochemical, biochemical.

9. Biorefinery products: bioplastics, feed, food, energy (biofuels, power, heat), biomaterials, chemicals.

10. Biorefinery platforms: biogas, sugar, etc.

11. Biorefinery technologies (demo, pilot, commercial plants, examples).

12. Biorefinery technologies (demo, pilot, commercial plants, examples).

13. Production ethanol from lignocellulosic biomass as an example of biorefinery.

14. Life Cycle Assessment as a technique to assess environmental impacts associated with all the stages of a product's life from raw material extraction through materials processing, manufacture, distribution, use, repair

and maintenance, and disposal or recycling.

15. Bioeconomy – problems, future challenges (develop industry legitimacy

and a level-playing field for sustainable biomass use; multi-sectorial stakeholder involvement in the deployment of sustainable value chains; technology development and biorefinery scale-up; develop the necessary human capital by training students and other stakeholders to become

the biorefinery experts of today and tomorrow).

Literatura:

1. „Biofuels – Status and Perspective” – edited by Krzysztof Biernat, 2015, INTECH

2. „Alternative Fuels, Technical and Environmental Conditions” – edited by Krzysztof Biernat, 2016 INTECH

3. „Biodiesel – Feedstocks, Production and Applications” – edited by Zhen Fang, 2012, INTECH

4. Fernando J. B. Gomes, Fernando A. Santos, Jorge L. Colodette, Iara F. Demuner, Larisse A. R. Batalha „Literature Review on Biorefinery Processes Integrated to the Pulp Industry”, Natural Resources, 2014, 5, 419-432

5. Ayhan Demirbas „Biofuels sources, biofuel policy, biofuel economy and global biofuel projections”, Energy Conversion and Management 49 (2008) 2106–2116

6. Ayhan Demirbas „Biorefineries: Current activities and future developments”, Energy Conversion and Management 50 (2009) 2782–2801

7. M. Fatih Demirbas, „Biorefineries for biofuel upgrading: A critical review”, Applied Energy 86 (2009) S151–S161

8. G. Jungmeier, „Application to Wood Based Biorefining”, IEA Bioenergy

9. G. Jungmeier, Assessing Biorefineries Using Wood for the BioEconomy – Current Status and Future Perspective of IEA Bioenergy Task 42 “Biorefining”

10. Bio-based Industries http://bbi-europe.eu/

11. IEA Bioenergy http://www.iea-bioenergy.task42biorefineries.com/en/ieabiorefinery.htm

12. Biorefinery background http://www.biorefinery.nl/background-biorefinery/biorefinery-concepts/

13. www.intechopen.com

Efekty kształcenia:

Znajomość oraz umiejętność identyfikacji problemów związanych z zagadnieniem biogospodarki, systemów wspierania badań w zakresie biogospodarki oraz podstawowych systemów biorafineryjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Successful completion of the “Bioeconomy” course based on the test, which involves 31 multiple-choice questions, according to the following scores

(max. 31):

17-19 3,0

20-22 3,5

23-25 4,0

26-28 4,5

29-31 5,0

The test involves 31 questions – two questions from each unit plus one additional question from the “Bioeconomy” course.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Biernat, Agnieszka Szymańska, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Krzysztof Biernat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.