Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia naczelnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-EN
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia naczelnych
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Konwersatoria monograficzne dla studiów I stopnia licencjackich
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W01

OB1_W03

OB1_W09

OB1_W10

OB1_W14Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedz z biologii.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadnie ukazanie złożonej ekologii naczelnych i roli człowieka w ochronie tych zwierząt. Dzięki teoretyczno-praktycznym zajęciom studenci moją możliwość bezpośredniego obcowania ze zwierzętami. Poznają funkcjonowanie i cele ogrodów zoologicznych.

Pełny opis:

1) Taksonomia naczelnych (2g)

2) Czym jest obserwacja w naukach przyrodniczych (2g)

3) Strategie odżywcze naczelnych (4g)

3) Zachowania społeczne naczelnych (4g)

4) Zachowania rozrodcze (4h)

5) Małpy człekokształtne – goryl (4g)

6) Małpy człekokształtne: szympansy (4g)

7) Wzbogacenia społeczne (2g)

8) Wzbogacenia społeczne u wyższych naczelnych (2g)

9) Współczesne formy ochrony wielkich małp człekokształtnych (parki, ogrody zoologiczne) (2g)

Literatura:

Ankel-Simons F., 2007, Primate anatomy. An introduction, Academic Press, Amsterdam.

Fleagle J.G., 1999, Primate adaptation and evolution, Academic Press, San Diego.

Goodall J., 1974, W cieniu człowieka, PWN, Warszawa

Goodall J., 1997, Przez dziurkę od klucza, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Groves C., 2001, Primate taxonomy, Smithsonian Institution Press, Washington

Kappeler P.M., Pereira M.E., 2003, Primate life histories and socioecology, The University of Chicago Press, Chicago.

Kielan-jaworowska Z., 1070, Pochodzenie i ewolucja ssaków, Ossolineum, Wrocław.

Lewin R., 2002, Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Simons E.L., 1972, Primate evolution. An introduction to man’s place in nature, The MaCmillan Company, New York.

Strier K.B., 2007, Primate behavioral ecology, Allyn&Bacon, Boston.

Tomczyk J., Hałaczek B., 2008, U progów ludzkości, UKSW, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza: student dostrzega wielorakie związki między elementami środowiskowymi; Posiada wiedzę statystyczną na temat stawiania hipotez, analizy wniosków i wnioskowania; Zna skutki (negatywne i pozytywne) antropopresji na bioróżnorodność

umiejętności: wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo; Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej; Tworzy krytyczne opracowania w zakresie ochrony środowiska, stosuje poprawną analizę dokumentacji; Zna metody zdobywania najnowszych informacji o środowisku i zdrowotnej; Koordynuje pracę zespołu

kompetencje: docenia rolę edukacji środowiskowej

ECTS 3 (30h = 1ECTS)

zadanie 1: uczestnictwo w zajęciach - 30h

zadanie 2: przygotowanie dwóch wzbogaceń behawioralnych - 30h

zadanie 3: dwie aktywne obserwacje naczelnych - 30h

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym oraz Pracowni Antropologii UKSW z wykorzystaniem tablic poglądowych, prezentacji multimedialnych, map oraz odlewów kostnych naczelnych.

Weryfikacja efektów kształcenia poprzez dyskusję i pytanie w trakcie zajęć oraz prowadzenie zeszytu ćwiczeń zeszyt obserwacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tomczyk
Prowadzący grup: Jacek Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadnie ukazanie złożonej ekologii naczelnych i roli człowieka w ochronie tych zwierząt. Dzięki teoretyczno-praktycznym zajęciom studenci moją możliwość bezpośredniego obcowania ze zwierzętami. Poznają funkcjonowanie i cele ogrodów zoologicznych.

Pełny opis:

1) Taksonomia naczelnych (2g)

2) Czym jest obserwacja w naukach przyrodniczych (2g)

3) Strategie odżywcze naczelnych (4g)

3) Zachowania społeczne naczelnych (4g)

4) Zachowania rozrodcze (4h)

5) Małpy człekokształtne – goryl (4g)

6) Małpy człekokształtne: szympansy (4g)

7) Wzbogacenia społeczne (2g)

8) Wzbogacenia społeczne u wyższych naczelnych (2g)

9) Współczesne formy ochrony wielkich małp człekokształtnych (parki, ogrody zoologiczne) (2g)

Literatura:

Ankel-Simons F., 2007, Primate anatomy. An introduction, Academic Press, Amsterdam.

Fleagle J.G., 1999, Primate adaptation and evolution, Academic Press, San Diego.

Goodall J., 1974, W cieniu człowieka, PWN, Warszawa

Goodall J., 1997, Przez dziurkę od klucza, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Groves C., 2001, Primate taxonomy, Smithsonian Institution Press, Washington

Kappeler P.M., Pereira M.E., 2003, Primate life histories and socioecology, The University of Chicago Press, Chicago.

Kielan-jaworowska Z., 1070, Pochodzenie i ewolucja ssaków, Ossolineum, Wrocław.

Lewin R., 2002, Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Simons E.L., 1972, Primate evolution. An introduction to man’s place in nature, The MaCmillan Company, New York.

Strier K.B., 2007, Primate behavioral ecology, Allyn&Bacon, Boston.

Tomczyk J., Hałaczek B., 2008, U progów ludzkości, UKSW, Warszawa

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z biologii i ekologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tomczyk
Prowadzący grup: Jacek Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadnie ukazanie złożonej ekologii naczelnych i roli człowieka w ochronie tych zwierząt. Dzięki teoretyczno-praktycznym zajęciom studenci moją możliwość bezpośredniego obcowania ze zwierzętami. Poznają funkcjonowanie i cele ogrodów zoologicznych.

Pełny opis:

1) Taksonomia naczelnych (2g)

2) Czym jest obserwacja w naukach przyrodniczych (2g)

3) Strategie odżywcze naczelnych (4g)

3) Zachowania społeczne naczelnych (4g)

4) Zachowania rozrodcze (4h)

5) Małpy człekokształtne – goryl (4g)

6) Małpy człekokształtne: szympansy (4g)

7) Wzbogacenia społeczne (2g)

8) Wzbogacenia społeczne u wyższych naczelnych (2g)

9) Współczesne formy ochrony wielkich małp człekokształtnych (parki, ogrody zoologiczne) (2g)

Literatura:

Ankel-Simons F., 2007, Primate anatomy. An introduction, Academic Press, Amsterdam.

Fleagle J.G., 1999, Primate adaptation and evolution, Academic Press, San Diego.

Goodall J., 1974, W cieniu człowieka, PWN, Warszawa

Goodall J., 1997, Przez dziurkę od klucza, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Groves C., 2001, Primate taxonomy, Smithsonian Institution Press, Washington

Kappeler P.M., Pereira M.E., 2003, Primate life histories and socioecology, The University of Chicago Press, Chicago.

Kielan-jaworowska Z., 1070, Pochodzenie i ewolucja ssaków, Ossolineum, Wrocław.

Lewin R., 2002, Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Simons E.L., 1972, Primate evolution. An introduction to man’s place in nature, The MaCmillan Company, New York.

Strier K.B., 2007, Primate behavioral ecology, Allyn&Bacon, Boston.

Tomczyk J., Hałaczek B., 2008, U progów ludzkości, UKSW, Warszawa

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z biologii i ekologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)