Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Recovery of Soil Fauna After Disturbances

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-GONGALSKY2-ER
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Recovery of Soil Fauna After Disturbances
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09


Skrócony opis:

Main types of disturbances affecting soil animals (industrial pollution, radioactive pollution, logging, forest fires). General trends in disturbance impact on soil faunal diversity, abundance and biomass. Functioning of detrital food webs after disturbences.

Pełny opis:

Course content

1. Fundamentals of disturbance theory for ecosystems.

2. The classification of disturbances and their effects on soil animals.

3. Effect of inductrial pollution on soil animals.

4. Effect of radioactve pollution on soil animals

5. Effect forest fires on soil animals

6. Changes in functioning of detrital food webs after forest fires.

Literatura:

Butenko K.O., Gongalsky K.B., Korobushkin D.I., Ekschmitt K., Zaitsev A.S. 2017. Forest fires alter the trophic structure of soil nematode communities. Soil Biology and Biochemistry. V. 109. P. 107–117.

Zaitsev A.S., Gongalsky K.B., Nakamori T., Kaneko, N. 2014. Ionizing radiation effects on soil biota: Application of lessons learned from Chernobyl accident for radioecological monitoring. Pedobiologia. V. 57. P. 5–14.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Learning outcome: knowledge on main types of disturbances affecting soil animals (industrial pollution, radioactive pollution, logging, forest fires).

Metody i kryteria oceniania:

Methods of knowledge verification

Tests

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)