Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

In search of holistic approach to sustainablity

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-ISOFA Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: In search of holistic approach to sustainablity
Jednostka: Instytut Ekologii i Bioetyki
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

OB2_W02

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_U13

OB2_K07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska naturalnego, ze zwróceniem uwagi na konieczność całościowego podejścia. W ramach zajęć przedstawione zostaną wybrane zagadnienia związane z problematyką myślenia systemowego w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Efekt kształcenia: postawa – ukształtowanie postawy racjonalnego podejścia do problemów związanych z ochroną środowiska, ze zwróceniem uwagi na potrzebę etycznej refleksji nad tymi czynami.

Kompetencja – znajomość podstawowych zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju i myślenia systemowego.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Geneza i rozwój problematyki zrównoważonego rozwoju

2. Zarys problematyki tłumaczenia i mnogości znaczeń terminu „sustainable development”

3. Trzy płaszczyzny zrównoważonego rozwoju: wymiar środowiskowy

4. Trzy płaszczyzny zrównoważonego rozwoju: wymiar gospodarczy

5. Trzy płaszczyzny zrównoważonego rozwoju: wymiar społeczny

6. Etyczna płaszczyzna problematyki zrównoważonego rozwoju

7. Problem niesprawiedliwego podziału zasobów Ziemi

8. Społeczne problemy globalizacji: bieda, niewolnictwo

9. Odpowiedź na społeczne problemy globalizacji

10. Przezwyciężanie nierówności społecznych w strategii zrównoważonego rozwoju UE

11. Wstęp do myślenia systemowego

12. Systemowe podejście do problematyki zrównoważonego rozwoju

13. Case study (4 h)

14. Podsumowanie

Literatura:

Bibliografia:

1. A. Pawłowski, Rozwój zrównoważony – idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008.

2. J.R. Craig, D.J. Vaughan, B.J. Skinner, Zasoby Ziemi, PWN, Warszawa 2003.

3. M. Carley, P. Spapens, Dzielenie się światem, Białystok-Warszawa 2000.

4. M. Keiner (red.), The future of sustainability, Zurich 2006.

5. P. Singer, Jeden świat – etyka globalizacji, Warszawa 2006.

6. M. Czerny, R. Łuczak, J. Makowski, Globalistyka – procesy lokalne i ich lokalne konsekwencje, PWN, Warszawa 2007.

Strony WWW:

1. http://www.ekonomiaspoleczna.pl

2. http://www.odpowiedzialnybiznes.pl

3. http://ec.europa.eu/sustainable/

4. http://www.un.org/en/development/

Efekty kształcenia:

Wiedza: student umie trafnie wskazać i zdefiniować podstawowe procesy związane ze zrównoważonym rozwojem.

Umiejętności: student czyta w języku angielskim i interpretuje teksty z zakresu zrównoważonego rozwoju, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów, potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

Kompetencje: jest otwarty na problematykę środowiskową i dostrzega jej rolę w procesach społecznych i ekonomicznych.

ECTS:

udział w wykładach - 30

przygotowanie do zajęć i czytanie tekstów - 70

konsultacje - 10

przygotowanie do egzaminu - 70

SUMA GODZIN 180 [180 : 30 = 6]

LICZBA ECTS - 6

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): nie wie czym jest zrównoważony rozwój i myślenie systemowe

- na ocenę 3 (dst.): wie czym jest zrównoważony rozwój, ale nie potrafi ukazać jej specyfiki ani szczegółowo omówić przedstawicieli

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje zrównoważonego rozwoju, zna sposoby jego wdrażania, potrafi wskazać i krótko omówić przypadki wdrożenia zasady zrównoważonego rozwoju.

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju, zna przykłady jego wdrażania, podstawy prawne i instytucjonalne.

Umiejętności

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować angielskiego tekstu z zakresu zrównoważonego rozwoju.

na ocenę 3 (dst.): student słabo rozumie teksty z zakresu zrównoważonego rozwoju, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji, ale nie do końca potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie czyta i tłumaczy teksty z zakresu zrównoważonego rozwoju, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i umie sformułować pisemną lub ustną wypowiedź na temat problematyki zrównoważonego rozwoju w języku angielskim na poziomie B2.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale czyta i tłumaczy teksty filozoficzne z zakresu zrównoważonego rozwoju. Umie sformułować pisemną lub ustną wypowiedź na temat problematyki zrównoważonego rozwoju w języku angielskim na poziomie C1.

Kompetencje:

Oceniany jest stopień otwartości na problematykę środowiskową i jej rolę w procesach społecznych i ekonomicznych.

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dzwonkowska, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Skrócony opis:

Wykład wprowadza w podstawowe zasady myślenia systemowego dla zrównoważonego rozwoju

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska naturalnego, ze zwróceniem uwagi na konieczność całościowego podejścia. W ramach zajęć przedstawione zostaną wybrane zagadnienia związane z problematyką myślenia systemowego w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Efekt kształcenia: postawa – ukształtowanie postawy racjonalnego podejścia do problemów związanych z ochroną środowiska, ze zwróceniem uwagi na potrzebę etycznej refleksji nad tymi czynami.

Kompetencja – znajomość podstawowych zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju i myślenia systemowego.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju

Treści programowe:

1. Geneza i rozwój problematyki zrównoważonego rozwoju

2. Zarys problematyki tłumaczenia i mnogości znaczeń terminu „sustainable development”

3. Trzy płaszczyzny zrównoważonego rozwoju: wymiar środowiskowy

4. Trzy płaszczyzny zrównoważonego rozwoju: wymiar gospodarczy

5. Trzy płaszczyzny zrównoważonego rozwoju: wymiar społeczny

6. Etyczna płaszczyzna problematyki zrównoważonego rozwoju

7. Problem niesprawiedliwego podziału zasobów Ziemi

8. Społeczne problemy globalizacji: bieda, niewolnictwo

9. Odpowiedź na społeczne problemy globalizacji

10. Przezwyciężanie nierówności społecznych w strategii zrównoważonego rozwoju UE

11. Wstęp do myślenia systemowego

12. Systemowe podejście do problematyki zrównoważonego rozwoju

13. Case study (4 h)

14. Podsumowanie

Literatura:

Bibliografia:

1. A. Pawłowski, Rozwój zrównoważony – idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008.

2. J.R. Craig, D.J. Vaughan, B.J. Skinner, Zasoby Ziemi, PWN, Warszawa 2003.

3. M. Carley, P. Spapens, Dzielenie się światem, Białystok-Warszawa 2000.

4. M. Keiner (red.), The future of sustainability, Zurich 2006.

5. P. Singer, Jeden świat – etyka globalizacji, Warszawa 2006.

6. M. Czerny, R. Łuczak, J. Makowski, Globalistyka – procesy lokalne i ich lokalne konsekwencje, PWN, Warszawa 2007.

Strony WWW:

1. http://www.ekonomiaspoleczna.pl

2. http://www.odpowiedzialnybiznes.pl

3. http://ec.europa.eu/sustainable/

4. http://www.un.org/en/development/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.