Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Legal Aspects of Energy Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-POLAEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Legal Aspects of Energy Management
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Przedmioty ogólnouczelniane
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an introduction to the legal aspects of renewable energy management, in particular to renewable energy sources ("RES"). The legal frames of the operation and development of different types of RES will be presented. The support mechanism will be discussed.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course offers:

- presentations of the legal framework for renewable energy sources

- presentation of the legal framework for energy efficiency;

discussion of issues related to energy efficiency improvement measures, rules for the implementation of the obligation to achieve energy savings, energy efficiency certificates;

- discussion of issues related to the audit of energy efficiency;

- presentation of legal regulations related to the energy performance of buildings;

- presentation of key provisions of the act on thermal modernization and renovation (including issues related to municipal low-emission programs);

Literatura: (tylko po angielsku)

- Renewable energy sources act dated 20 February 2015 (Journal of Laws Dz.U. dated 14 June 2017, item 1148 as amended)

- Energy law act dated 10 April 1997 (unified text Journal of Laws Dz.U. dated 6 February 2017, item 220 as amended)

1. Baehr J., Lissoń P., Pokrzywniak J., Szambelańczyk M., (red.), Ustawa

o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, Warszawa 2016. (in Polish)

Efekty kształcenia i opis ECTS: (tylko po angielsku)

A. Knowledge

1.Student explains terminology and data in the field of renewable energy sources, understands the significance of legal frames of RES,

2. Student identifies the instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding.

B. Skills

3.Student can construct conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources law.

4.Student interprets the legal acts and, on the basis of them draws correct conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C. Social competences

5. Student is able to work in a group, is critically interested and open to innovative achievements in the field of renewable energy sources law

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Grade 2

A

1. Student does not explain terminology and principles in the field of renewable energy sources, does not understand the significance of legal frames of RES and energy efficiency ,

2. Student does not identify the instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding

B

3.Student cannot construct conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources and energy efficiency law.

4.Student does not interprete the legal acts and, on the basis of them cannot give correct conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is not able to work in a group, is critically interested and is not open to innovative achievements in the field of renewable energy sources and energy efficiency law

Grade 3

A

1.Student explains basic terminology and principles in the field of renewable energy sources, understand in general the significance of legal frames of RES and energy efficiency ,

2. Student identifies the basic instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding

B

3. Student can construct basic conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources law.

4. Student interprets in general the legal acts and, on the basis of them draws basic conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is able to work in a group to some extend, is little critically interested and open to innovative achievements in the field of renewable energy sources and energy efficiency law.

Grade 4

A

1.Student explains terminology and principles in the field of renewable energy sources, understand well the significance of legal frames of RES and energy efficiency ,

2.Student identifies well the instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding.

B

3.Student can construct proper conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources law.

4. Student interprets the legal acts well and, on the basis of them draws correct conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is able to work in a group, is critically interested and open to innovative achievements in the field of renewable energy sources and energy efficiency law.

Grade 5

A

1.Student explains very way terminology and principles in the field of renewable energy sources law, presents in-depth understanding of the significance of legal frames of RES and energy efficiency .

2. Student identifies very well the instruments of international, European, polish environmental law and institutional surrounding.

B

3.Student can construct very well conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources law.

4. Student interprets the legal acts very well and, on the basis of them draws correct conclusions with complex explanation (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is able to work in a group performing different roles, is very critically interested and very open to innovative achievements in the field of renewable energy sources and energy efficiency law

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an introduction to the legal aspects of renewable energy management, in particular to renewable energy sources ("RES"). The legal frames of the operation and development of different types of RES will be presented. The support mechanism will be discussed.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course offers:

- presentations of the legal framework for renewable energy sources

- presentation of the legal framework for energy efficiency;

discussion of issues related to energy efficiency improvement measures, rules for the implementation of the obligation to achieve energy savings, energy efficiency certificates;

- discussion of issues related to the audit of energy efficiency;

- presentation of legal regulations related to the energy performance of buildings;

- presentation of key provisions of the act on thermal modernization and renovation (including issues related to municipal low-emission programs);

Literatura: (tylko po angielsku)

- Renewable energy sources act dated 20 February 2015 (Journal of Laws Dz.U. dated 14 June 2017, item 1148 as amended)

- Energy law act dated 10 April 1997 (unified text Journal of Laws Dz.U. dated 6 February 2017, item 220 as amended)

1. Baehr J., Lissoń P., Pokrzywniak J., Szambelańczyk M., (red.), Ustawa

o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, Warszawa 2016. (in Polish)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an introduction to the legal aspects of renewable energy management, in particular to renewable energy sources ("RES"). The legal frames of the operation and development of different types of RES will be presented. The support mechanism will be discussed.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course offers:

- presentations of the legal framework for renewable energy sources

- presentation of the legal framework for energy efficiency;

discussion of issues related to energy efficiency improvement measures, rules for the implementation of the obligation to achieve energy savings, energy efficiency certificates;

- discussion of issues related to the audit of energy efficiency;

- presentation of legal regulations related to the energy performance of buildings;

- presentation of key provisions of the act on thermal modernization and renovation (including issues related to municipal low-emission programs);

Literatura: (tylko po angielsku)

- Renewable energy sources act dated 20 February 2015 (Journal of Laws Dz.U. dated 14 June 2017, item 1148 as amended)

- Energy law act dated 10 April 1997 (unified text Journal of Laws Dz.U. dated 6 February 2017, item 220 as amended)

1. Baehr J., Lissoń P., Pokrzywniak J., Szambelańczyk M., (red.), Ustawa

o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, Warszawa 2016. (in Polish)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szon
Prowadzący grup: Ada Szon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an introduction to the legal aspects of renewable energy management, in particular to renewable energy sources ("RES"). The legal frames of the operation and development of different types of RES will be presented. The support mechanism will be discussed.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course offers:

- presentations of the legal framework for renewable energy sources

- presentation of the legal framework for energy efficiency;

discussion of issues related to energy efficiency improvement measures, rules for the implementation of the obligation to achieve energy savings, energy efficiency certificates;

- discussion of issues related to the audit of energy efficiency;

- presentation of legal regulations related to the energy performance of buildings;

- presentation of key provisions of the act on thermal modernization and renovation (including issues related to municipal low-emission programs);

Literatura: (tylko po angielsku)

- Renewable energy sources act dated 20 February 2015 (Journal of Laws Dz.U. dated 14 June 2017, item 1148 as amended)

- Energy law act dated 10 April 1997 (unified text Journal of Laws Dz.U. dated 6 February 2017, item 220 as amended)

1. Baehr J., Lissoń P., Pokrzywniak J., Szambelańczyk M., (red.), Ustawa

o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, Warszawa 2016. (in Polish)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szon
Prowadzący grup: Ada Szon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an introduction to the legal aspects of renewable energy management, in particular to renewable energy sources ("RES"). The legal frames of the operation and development of different types of RES will be presented. The support mechanism will be discussed.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course offers:

- presentations of the legal framework for renewable energy sources

- presentation of the legal framework for energy efficiency;

discussion of issues related to energy efficiency improvement measures, rules for the implementation of the obligation to achieve energy savings, energy efficiency certificates;

- discussion of issues related to the audit of energy efficiency;

- presentation of legal regulations related to the energy performance of buildings;

- presentation of key provisions of the act on thermal modernization and renovation (including issues related to municipal low-emission programs);

Literatura: (tylko po angielsku)

- Renewable energy sources act dated 20 February 2015 (Journal of Laws Dz.U. dated 14 June 2017, item 1148 as amended)

- Energy law act dated 10 April 1997 (unified text Journal of Laws Dz.U. dated 6 February 2017, item 220 as amended)

1. Baehr J., Lissoń P., Pokrzywniak J., Szambelańczyk M., (red.), Ustawa

o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, Warszawa 2016. (in Polish)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)