Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Approaches to Environmental Ethics: Theories, Values and Methods

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SANDLER1-ER
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Approaches to Environmental Ethics: Theories, Values and Methods
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09


Skrócony opis:

This class discusses the role of theory and theorizing in environmental ethics. It surveys the major normative theories and value theories of analytic environmental ethics, including biocentric, holistic, anthropocentric, animal welfare, pluralistic, deontological, virtue ethical, and consequentialist theories. There will be an emphasis on examining the primary arguments for and against different theories, with attention to different forms or methods of argumentation. The class will also examine the purpose or function of ethical theorizing, both in general and as it pertains to environmental ethics in particular. Students will be encouraged to develop informed, well-reasoned views on which theories are and which are not well justified.

Pełny opis:

- What is the purpose or function of a theory of environmental ethics. This topic includes studying what ethics is, what theories are or do in ethics and other domains, and what we should expect our of a theory of environmental ethics in particular. It also involves thinking about how theories are or could be justified – that is, about methods of justification in ethics.

- What are the primary normative theories in analytical environmental ethics. This topic includes studying what have been the most influential normative theories within environmental ethics, such as deontological, consequentialist, pragmatic, and virtue oriented theories. It also involves critically evaluating the arguments for and against the theories.

- What are the primary value theories in analytical environmental ethics. This topic includes studying what have been the most influential value theories within environmental ethics, such as biocentric, anthropocentric, sentientist, ecocentric, and pluralistic theories. It also involves critically evaluating the arguments for and against the theories.

Literatura:

J.S. Mill, “Nature,” https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/mill1873b.pdf

Paul Taylor, “Respect for Nature,” https://rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil3140/Taylor.pdf

Gifford Pinchot, “The Training of a Forester,” up to ‘The Forester’s Point of View,’

http://www.basiccarpentrytechniques.com/Forestry/The%20Training%20of%20a%20Forester/31367-h.htm

William Baxter, “The Case for Optimum Pollution,” http://hettingern.people.cofc.edu/Environmental_Ethics_SP_10/Baxter_Case_for_Optimal_Pollution.pdf

Peter Singer, “All Animals are Equal,” https://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1179&context=phil_ex

Immanuel Kant, “Duties to Animals,” excerpt from Lectures on Ethics

Karen Warren, “The Power and the Promise of Ecological Feminism,” http://www.cfs-umich.org/EERead/6Warren-PowerPromise.pdf

Aldo Leopold, Part III: The Upshot, A Sand County Almanac

Bill Devall and George Sessions, Deep Ecology, Living as if Nature Mattered, excerpt

Holmes Rolston, III, “Duties to Endangered Species,” https://mountainscholar.org/bitstream/handle/10217/37602/Duties_to_Endangered_Species.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ronald Sandler, Environmental Virtue Ethics, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9781444367072.wbiee090

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Students will develop informed, well-reasoned views on which theories are and which are not well justified.

The course requirements include:

- Preparedness for class meetings and discussion participation

- Exam on core course content

- Three short critical essays (maximum one page each)

Metody i kryteria oceniania:

Methods of knowledge verification

- Exam

- Short essays

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)