Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemical Compounds in the Human Environment

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SUHC
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemical Compounds in the Human Environment
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aYf7_AxtcpG4NMcWC_wCY4dGijwUBK5Ov8zN-hwJ7W_M1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fd45e8e0-d459-4e3d-922f-4579767b9f83&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U02

OB2_U05


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Responsibility related to the protection of the natural environment corresponds to the care for human health.

There are many antropogenic chemicals (pollutants) in the environment that have negative/harmful effects on our health. The course will focus on the characterization of substances that are dangerous for humans and poses health risk. The classification of xenobiotics and their impact on the human body will be discussed. An important part of the course will be the presentation of proposals to replace harmful substances with others that are safe and come from the natural environment, the production of which does not contradict the principles of sustainable development.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Course content:

Chemical composition of organisms divided into organic and inorganic compounds.

Absorption of toxic substances and bioaccumulation.

Toxin uptake, biotransformation and elimination.

The chemistry of cosmetics: synthetic and natural products for cosmetic uses. Cosmetics regulations.

Commonly used addictive substances.

The toxic threat in everyday products, from toys to furniture.

Chemical composition and properties of waste. Methane recovery by anaerobic digestion of municipal solid waste.

Health Products from Natural Sources.

Antibacterial, antifungal and antiviral activity of selected chemical substances present in the human environment.

Applications of isotope analyses.

Trace elements in human tissues.

Importance of environmental chemistry for human health and environmental safety.

Elements of statistics in environmental sciences.

Literatura: (tylko po angielsku)

Manahan S.E. „Fundamentals of Environmental and Toxicological Chemistry: Sustainable Science” (2013)

Manahan S.E. „Environmental Chemistry” (2000)

Klaassen C.D., Watkins III J.B. „Casarett & Doull’s Essentials of Toxicology” (2015)

Khameneh B., Iranshahy M., Soheili V., Bazzaz B.S.F. „Antimicrobial Resistance & Infection Control” Review on plant antimicrobials: a mechanistic viewpoint (2019)

Efekty kształcenia i opis ECTS: (tylko po angielsku)

The student:

• knows the effects of environmental pollution with chemicals and their impact on human health,

• knows the research methods using the analysis of elements and isotopes in human ecology.

• is able to identify and characterize the main groups of xenobiotics.

• knows naturally occurring chemicals with a positive effect on the human body.

• has basic statistical knowledge on formulating and verifying hypotheses through data analysis.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written exam

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aYf7_AxtcpG4NMcWC_wCY4dGijwUBK5Ov8zN-hwJ7W_M1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fd45e8e0-d459-4e3d-922f-4579767b9f83&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Responsibility related to the protection of the natural environment corresponds to the care for human health.

There are many antropogenic chemicals (pollutants) in the environment that have negative/harmful effects on our health. The course will focus on the characterization of substances that are dangerous for humans and poses health risk. The classification of xenobiotics and their impact on the human body will be discussed. An important part of the course will be the presentation of proposals to replace harmful substances with others that are safe and come from the natural environment, the production of which does not contradict the principles of sustainable development.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Chemical composition of organisms divided into organic and inorganic compounds.

Absorption of toxic substances and bioaccumulation.

Toxin uptake, biotransformation and elimination.

The chemistry of cosmetics: synthetic and natural products for cosmetic uses. Cosmetics regulations.

Commonly used addictive substances.

The toxic threat in everyday products, from toys to furniture.

Chemical composition and properties of waste. Methane recovery by anaerobic digestion of municipal solid waste.

Health Products from Natural Sources.

Antibacterial, antifungal and antiviral activity of selected chemical substances present in the human environment.

Applications of isotope analyses.

Trace elements in human tissues.

Importance of environmental chemistry for human health and environmental safety.

Elements of statistics in environmental sciences.

Literatura: (tylko po angielsku)

Manahan S.E. „Fundamentals of Environmental and Toxicological Chemistry: Sustainable Science” (2013)

Manahan S.E. „Environmental Chemistry” (2000)

Klaassen C.D., Watkins III J.B. „Casarett & Doull’s Essentials of Toxicology” (2015)

Khameneh B., Iranshahy M., Soheili V., Bazzaz B.S.F. „Antimicrobial Resistance & Infection Control” Review on plant antimicrobials: a mechanistic viewpoint (2019)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Barbara Mnich
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aYf7_AxtcpG4NMcWC_wCY4dGijwUBK5Ov8zN-hwJ7W_M1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fd45e8e0-d459-4e3d-922f-4579767b9f83&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Responsibility related to the protection of the natural environment corresponds to the care for human health.

There are many antropogenic chemicals (pollutants) in the environment that have negative/harmful effects on our health. The course will focus on the characterization of substances that are dangerous for humans and poses health risk. The classification of xenobiotics and their impact on the human body will be discussed. An important part of the course will be the presentation of proposals to replace harmful substances with others that are safe and come from the natural environment, the production of which does not contradict the principles of sustainable development.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Chemical composition of organisms divided into organic and inorganic compounds.

Absorption of toxic substances and bioaccumulation.

Toxin uptake, biotransformation and elimination.

The chemistry of cosmetics: synthetic and natural products for cosmetic uses. Cosmetics regulations.

Commonly used addictive substances.

The toxic threat in everyday products, from toys to furniture.

Chemical composition and properties of waste. Methane recovery by anaerobic digestion of municipal solid waste.

Health Products from Natural Sources.

Antibacterial, antifungal and antiviral activity of selected chemical substances present in the human environment.

Applications of isotope analyses.

Trace elements in human tissues.

Importance of environmental chemistry for human health and environmental safety.

Elements of statistics in environmental sciences.

Literatura: (tylko po angielsku)

Manahan S.E. „Fundamentals of Environmental and Toxicological Chemistry: Sustainable Science” (2013)

Manahan S.E. „Environmental Chemistry” (2000)

Klaassen C.D., Watkins III J.B. „Casarett & Doull’s Essentials of Toxicology” (2015)

Khameneh B., Iranshahy M., Soheili V., Bazzaz B.S.F. „Antimicrobial Resistance & Infection Control” Review on plant antimicrobials: a mechanistic viewpoint (2019)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Barbara Mnich
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aYf7_AxtcpG4NMcWC_wCY4dGijwUBK5Ov8zN-hwJ7W_M1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fd45e8e0-d459-4e3d-922f-4579767b9f83&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Responsibility related to the protection of the natural environment corresponds to the care for human health.

There are many antropogenic chemicals (pollutants) in the environment that have negative/harmful effects on our health. The course will focus on the characterization of substances that are dangerous for humans and poses health risk. The classification of xenobiotics and their impact on the human body will be discussed. An important part of the course will be the presentation of proposals to replace harmful substances with others that are safe and come from the natural environment, the production of which does not contradict the principles of sustainable development.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Chemical composition of organisms divided into organic and inorganic compounds.

Absorption of toxic substances and bioaccumulation.

Toxin uptake, biotransformation and elimination.

The chemistry of cosmetics: synthetic and natural products for cosmetic uses. Cosmetics regulations.

Commonly used addictive substances.

The toxic threat in everyday products, from toys to furniture.

Chemical composition and properties of waste. Methane recovery by anaerobic digestion of municipal solid waste.

Health Products from Natural Sources.

Antibacterial, antifungal and antiviral activity of selected chemical substances present in the human environment.

Applications of isotope analyses.

Trace elements in human tissues.

Importance of environmental chemistry for human health and environmental safety.

Elements of statistics in environmental sciences.

Literatura: (tylko po angielsku)

Manahan S.E. „Fundamentals of Environmental and Toxicological Chemistry: Sustainable Science” (2013)

Manahan S.E. „Environmental Chemistry” (2000)

Klaassen C.D., Watkins III J.B. „Casarett & Doull’s Essentials of Toxicology” (2015)

Khameneh B., Iranshahy M., Soheili V., Bazzaz B.S.F. „Antimicrobial Resistance & Infection Control” Review on plant antimicrobials: a mechanistic viewpoint (2019)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Barbara Mnich
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aYf7_AxtcpG4NMcWC_wCY4dGijwUBK5Ov8zN-hwJ7W_M1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fd45e8e0-d459-4e3d-922f-4579767b9f83&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Responsibility related to the protection of the natural environment corresponds to the care for human health.

There are many antropogenic chemicals (pollutants) in the environment that have negative/harmful effects on our health. The course will focus on the characterization of substances that are dangerous for humans and poses health risk. The classification of xenobiotics and their impact on the human body will be discussed. An important part of the course will be the presentation of proposals to replace harmful substances with others that are safe and come from the natural environment, the production of which does not contradict the principles of sustainable development.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Chemical composition of organisms divided into organic and inorganic compounds.

Absorption of toxic substances and bioaccumulation.

Toxin uptake, biotransformation and elimination.

The chemistry of cosmetics: synthetic and natural products for cosmetic uses. Cosmetics regulations.

Commonly used addictive substances.

The toxic threat in everyday products, from toys to furniture.

Chemical composition and properties of waste. Methane recovery by anaerobic digestion of municipal solid waste.

Health Products from Natural Sources.

Antibacterial, antifungal and antiviral activity of selected chemical substances present in the human environment.

Applications of isotope analyses.

Trace elements in human tissues.

Importance of environmental chemistry for human health and environmental safety.

Elements of statistics in environmental sciences.

Literatura: (tylko po angielsku)

Manahan S.E. „Fundamentals of Environmental and Toxicological Chemistry: Sustainable Science” (2013)

Manahan S.E. „Environmental Chemistry” (2000)

Klaassen C.D., Watkins III J.B. „Casarett & Doull’s Essentials of Toxicology” (2015)

Khameneh B., Iranshahy M., Soheili V., Bazzaz B.S.F. „Antimicrobial Resistance & Infection Control” Review on plant antimicrobials: a mechanistic viewpoint (2019)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)