Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przedmiotowa: metodyka nauczania etyki szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PED-DPWK1 Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotowa: metodyka nauczania etyki szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

WF-PED-DPWK1Efekty kształcenia:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wiedza:

Student (ka):

- wymienia i wyjaśnia główne metody uczenia etyki,

- definiuje główne koncepcje etyki,

-charakteryzuje istotne problemy edukacji moralnej młodzieży,

-wyjaśnia poglądy wybranych etyków na poziomie ucznia,

-tłumaczy stanowiska etyczne,

-świadomie wybiera program nauczania oraz podręcznik w odniesieniu do podstawy programowej oraz do priorytetów własnej koncepcji pedagogiki

Umiejętności:

Student (ka):

- jest przygotowany do prowadzenia zajęć w szkole

- czyta i interpretuje obowiązującą podstawę programową z etyki,

- potrafi ocenić wartość programów nauczania ze względu na cele wybranego programu,

-poprawnie konstruuje scenariusze lekcji,

- prowadzi zajęcia wykorzystując główne metody nauczania

( innowacyjne i klasyczne)

- umie uzasadnić wybór metody nauczania w relacji do deklarowanego celu lekcji.

- -rozpoznaje motywy i cele nauczyciela w dowolnym scenariuszu lekcji

Kompetencje:

Student jest zaangażowany w ćwiczenia praktyczne podczas zajęć, integruje grupę podczas prowadzenia zajęć, dyskutuje zadane problemy, kieruje pracą studentów podczas zajęć ćwiczeniowych , jest otwarty na nowe metody dydaktyczne ( kreatywność!), jest wrażliwy na moralny punkt widzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Przedstawienie dwóch samodzielnie przygotowanych konspektów lekcji i przeprowadzenie według nich zajęć pokazowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.