Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przedmiotowa: metodyka nauczania filozofii szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PED-DPWK2 Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotowa: metodyka nauczania filozofii szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

Ministerstwo jeszcze nie ustaliło symboliki efektów kształcenia dla dydaktyki filozofii , ale i tak gwarantuję skuteczność swoich zajęć. Warto je podjąć ze względu na możliwość uczenia filozofii w szkołach MEN gwarantuje egzamin maturalny z filozofii, która od 2015 roku wchodzi w skład przedmiotów do wyboru na poziomie rozszerzonym.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student (ka): wymienia i wyjaśnia główne metody uczenia filozofii; definiuje główne koncepcje filozoficzne; charakteryzuje istotne problemy edukacji filozoficznej młodzieży; wyjaśnia poglądy wybranych filozofów na poziomie ucznia; tłumaczy stanowiska filozoficzne; świadomie wybiera program nauczania oraz podręcznik w odniesieniu do podstawy programowej oraz do priorytetów własnej koncepcji pedagogiki

Umiejętności:

Student (ka): jest przygotowany do prowadzenia zajęć w szkole; czyta i interpretuje obowiązującą podstawę programową z filozofii; potrafi ocenić wartość programów nauczania ze względu na cele wybranego programu; poprawnie konstruuje scenariusze lekcji; prowadzi zajęcia wykorzystując główne metody nauczania ( innowacyjne i klasyczne); umie uzasadnić wybór metody nauczania w relacji do deklarowanego celu lekcji; rozpoznaje motywy i cele nauczyciela w dowolnym scenariuszu lekcji.

Kompetencje:

Student jest zaangażowany w ćwiczenia praktyczne podczas zajęć, integruje grupę podczas prowadzenia zajęć, dyskutuje zadane problemy, kieruje pracą studentów podczas zajęć ćwiczeniowych , jest otwarty na nowe metody dydaktyczne ( kreatywność!), jest wrażliwy na filozoficzny punkt widzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Przedstawienie dwóch samodzielnie przygotowanych konspektów lekcji i przeprowadzenie według nich zajęć pokazowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.