Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka przedmiotowa nauczania etyki w szkole podstawowej 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PED-MPNFWSP2 Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka przedmiotowa nauczania etyki w szkole podstawowej 2
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy: Przedmioty pedagogizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

K_U12

K_U16

K_K01

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają formę praktycznych warsztatów, w trakcie których studenci zapoznają się z zasadami i technikami nauczania etyki.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają formę praktycznych warsztatów, w trakcie których studenci zapoznają się z zasadami i technikami nauczania etyki w szkole podstawowej, przygotowują i przeprowadzają mini-lekcje, w których koncentrują się na zagadnieniach związanych z panowaniem nad klasą oraz opracowują konspekty i scenariusze lekcji.

Literatura:

1. R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999

2. B. Hiszpańska, Pomóż młodzieży znaleźć wartości - drogowskazy, Warszawa 1994

3. J. Jeziorska, Wybrane metody uczenia się i nauczania, Warszawa 2003

4. J. Kruk, Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu, Kraków 1998

5. M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Oscanyan, Filozofia w szkole, Warszawa 1996

6. K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartości, Gdańsk 1998

7. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, Kraków 2000

8. Z. Sareło (red.), Etyka w szkole. Jak nauczać, Warszawa 1997

9. S.B. Simon, R.C. Hawley, D.D. Britton, Krystalizacja wartości. Ćwiczenia pisemne dla rozwoju osobowego, Toruń - Poznań 1992

10. M. Węglińska, Jak przygotowywać się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Kraków 1998

11. M. Bała, J. Jezierska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki.

12. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, J. Grzybowski, A. Jaworska, A. Kazimierczak-Kucharska, A. Norwa, A. Waleszczyński, S. L. Zalewska.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student (ka):

- wymienia i wyjaśnia główne metody uczenia etyki,

- definiuje główne koncepcje etyki,

-charakteryzuje istotne problemy edukacji moralnej młodzieży,

-wyjaśnia poglądy wybranych etyków na poziomie ucznia,

-tłumaczy stanowiska etyczne,

-świadomie wybiera program nauczania oraz podręcznik w odniesieniu do podstawy programowej oraz do priorytetów własnej koncepcji pedagogiki

Umiejętności:

Student (ka):

- jest przygotowany do prowadzenia zajęć w szkole

- czyta i interpretuje obowiązującą podstawę programową z etyki,

- potrafi ocenić wartość programów nauczania ze względu na cele wybranego programu,

-poprawnie konstruuje scenariusze lekcji,

- prowadzi zajęcia wykorzystując główne metody nauczania

( innowacyjne i klasyczne)

- umie uzasadnić wybór metody nauczania w relacji do deklarowanego celu lekcji.

-rozpoznaje motywy i cele nauczyciela w dowolnym scenariuszu lekcji

Kompetencje:

Student jest zaangażowany w ćwiczenia praktyczne podczas zajęć, integruje grupę podczas prowadzenia zajęć, dyskutuje zadane problemy, kieruje pracą studentów podczas zajęć ćwiczeniowych , jest otwarty na nowe metody dydaktyczne ( kreatywność!), jest wrażliwy na moralny punkt widzenia.

ECTS:

udział w ćwiczeniach - 30

przygotowanie do ćwiczeń - 30

SUMA GODZIN - 60 [60: 30(25)=2]

LICZBA ECTS - 2

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest:

Wiedza - przyswojenie podstawy procesu dydaktycznego w odniesieniu do

nauczania etyki w szkole podstawowej.

Umiejętności - przygotowanie i przedstawienie konspektów lekcji tematycznych. Aktywność na zajęciach- zadania problemowe

Kompetencje społeczne - Aktywność w zajęciach – współpraca w

rozwiązywaniu zadań grupowych. Przygotowywanie się do zajęć

praktycznych- jak wykorzystuje dorobek dydaktyki etyki w planowaniu własnego rozwoju zawodowego

Ćwiczenia 2:

Przedstawienie dwóch samodzielnie przygotowanych konspektów lekcji i przeprowadzenie według nich zajęć pokazowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, red. J. Hołówka, Warszawa 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.