Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Episodic memory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-EMEM-ER Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Episodic memory
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Wymagania wstępne:

Zaawansowana znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2). Student powinien posiadać wiadomości z zakresu kursu podstawowego Psychologii procesów poznawczych. Zalecane, choć niekonieczne są wiadomości z metodologii badań psychologicznych (szczególnie badań eksperymentalnych).

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z klasycznymi i najnowszymi teoriami dotyczącymi pamięci epizodycznej oraz z głównymi paradygmatami badawczymi stosowanymi w tej dziedzinie.

Pełny opis:

Zdolność do powrotu i odtwarzania wydarzeń z przeszłości jest niezwykłym osiągnięciem ludzkiej pamięci, które bada się pod pojęciem pamięci epizodycznej. Koncepcja pamięci epizodycznej została sformułowana na początku lat 70. przez Endela Tulvinga i początkowo definiowana była jako system pamięci, który odbiera i przechowuje informacje o epizodach lub wydarzeniach oraz ich kontekstach przestrzennych i czasowych. Pamięć epizodyczną definiuje się również ze względu na charakter doświadczanej świadomości, która towarzyszy wydobywaniu wspomnień (tj. świadomości autonoetycznej) - mentalnego ponownego przeżywania poprzedniego momentu w przeszłości.

Podczas wykładów skupimy się na badaniach eksperymentalnych nad pamięcią epizodyczną oraz na nowych podejściach teoretycznych do procesów pamięciowych kodowania i przywoływania.

Tematyka wykładów będzie obejmowała:

Tło historyczne - Klasyfikacja systemów pamięci wg Tulvinga.

Przypominanie sobie. Pamięć epizodyczna a mentalna podróż w czasie.

Procesy kodowania i wydobywania.

Rozdzielanie wzorców i uzupełnianie wzorców. Konsolidacja i trwałość w pamięci.

Poziomy przetwarzania.

Atrybuty przetwarzania w pamięci epizodycznej.

Skojarzenia, kontekst a pamięć epizodyczna.

Rozpoznawanie przedmiotów. Teoria siły śladu pamięciowego.

Modele atrybutów.

Asocjacje i kierowane odtwarzanie. Modele asocjacyjne.

Interferencja retroaktywna i interferencja proaktywna.

Modele swobodnego przywoływania i przeszukiwania pamięci.

Pamięć fałszywa.

Pamięć źródła.

Modele dualnego przetwarzania.

Teoria rozmytego śladu i teoria podwójnego przypominania.

Literatura:

Craik F. I. (2021). Remembering: An Activity of Mind and Brain. Oxford University Press.

Dere, E., Easton, A., Nadel, L., & Huston, J. P. (Eds.). (2008). Handbook of episodic memory. Elsevier.

Gallo, D. A. (2006). Associative illusions of memory: False memory research in DRM and related tasks. Psychology Press.

Kahana, M. J. (2012). Foundations of human memory. Oxford University Press

Schacter, D. L. (2001). The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers. New York, Houghton Mifflin.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie, na czym polega specyfika ujęcia pamięci zdarzeń z perspektywy psychologii eksperymentalnej.

Student zna i rozumie, na czym polega oraz jak powinna przebiegać analiza procesów pamięci epizodycznej.

Student jest gotów do samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności w świetle nowych doniesień z badań nad pamięcią człowieka. Rozumie i posługuje się specjalistyczną terminologią w języku angielskim z zakresu psychologii pamięci.

ECTS: 6 pkt

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach (1p)

50 godzin - lektury (2 p)

80 godzin - przygotowanie do egzaminu (3 p)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie testu (studenci otrzymają wcześniej zbiór pytań pomocniczych). W każdym pytaniu testowym będą po cztery opcje odpowiedzi z jedną prawidłową.

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie zależała od:

- uczestnictwa w wykładach,

- wyniku testu końcowego

Warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej jest: uzyskanie minimum 50% punktów z testu końcowego oraz nie więcej niż 5 nieobecności.

Uzyskanie takiego wyniku oznacza, że student osiągną efekty uczenia się w stopniu dostatecznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nieznański, Włodzimierz Strus, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Marek Nieznański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.