Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Individual Differences in Nonverbal Communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-KNOPPIDNC Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Individual Differences in Nonverbal Communication
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

K_W02

K_W03

K_K03

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o procesie komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej. Główny nacisk położony zostanie na różnice indywidualne w zakresie komunikacji niewerbalnej oraz jej znaczenie w funkcjonowaniu interpersonalnym.

Pełny opis:

Podczas zajęć szczegółowo omówione zostaną funkcje i kanały komunikacji niewerbalnej, jej znaczenie w relacjach interpersonalnych, sposoby pomiaru zdolności związanych z komunikacją niewerbalną. Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne wykorzystanie wiedzy o komunikacji niewerbalnej w pracy psychologa i w relacjach interpersonalnych. Studenci zapoznani zostaną z takimi zagadnieniami, jak np. wykorzystanie wiedzy o komunikacji niewerbalnej w kształtowaniu swojego wizerunku, rozpoznawaniu kłamstwa, wspieraniu procesu negocjacji oraz podnoszeniu atrakcyjności interpersonalnej.

Literatura:

Podstawowa:

Duncan, S. Jr. (1969). Nonverbal communication. Psychological Bulletin, 72(2), Aug, 118-137.

Jones, S. E., LeBaron, C. D. (2002). Research on the relationship between verbal and nonverbal communication: emerging integrations. Journal of Communication, 52(3), 522-542.

Leathers, D. (1997). Successful nonverbal communication: principles and applications. New York: Pearson Education, Inc.

Dodatkowa:

App, B., McIntosh, D. N. Reed, C. L., Hertenstein, M. J. (2011). Nonverbal channel use in communication of emotion: How may depend on why. Emotion, 11(3), pp. 603-617.

Buck, R., Losow, J. I., Murphy, M. M., Costanzo, P. (1992). Social facilitation and inhibition of emotional expression and communication. Journal of Personality and Social Psychology, 63(6), 962-968.

Buck, R., VanLear, C. A. (2002). Verbal and nonverbal communication: distinguishing symbolic, spontaneous, and pseudo-spontaneous nonverbal behavior. Journal of Communication, 52(3).

Burgoon, J. K., Buller, D. B., Dillman, L., Walther, J. B. (1995). Interpersonal deception: effects of suspicion on perceived communication and nonverbal behavior dynamics. Human Communication Research, 22(2), 163-196.

Currie, T. E., Little, A. C. (2009). The relative importance of the face and body in judgments of human physical attractiveness. Evolution and Human Behavior, 30(6), 409-416.

Del Piccolo, L., Finset, A. (2012). Assessment of nonverbal communication in clinical encounters: many methodological approaches, but no gold standard. Patient Education & Counseling. 86(3), 279-280.

Ekman, P. (1996). Why don't we catch liars? Social Research, 63(3), 801-817.

Ekman, P., Oster, H. (1979). Facial expressions of emotion. Annual Review of Psychology, 30(1), 527.

Friedman, H. S., Prince, L. M., Riggio, R. E., DiMatteo, M. R. (1980). Understanding and assessing nonverbal expressiveness: The Affective Communication Test. Journal of Personality and Social Psychology, 39(2), 333-351.

Gillespie, D. L., Leffler, A. (1983). Theories of nonverbal behavior: a critical review of proxemics research. Sociological Theory. 120-155.

Graves, J. R., Robinson, J. D. (1976). Proxemic behavior as a function of inconsistent verbal and nonverbal messages. Journal of Counseling Psychology, 23(4), 333-338.

Hertenstein, M. J., Holmes, R., McCullough, M., Keltner, D. (2009). The communication of emotion via touch. Emotion, 9(4), 566-573.

Horstmann, G., Ansorge, U. (2011). Compatibility between tones, head movements, and facial expressions. Emotion, 11(4), 975-980

Humphries, C. (2012). Not raving but frowning. New Scientist, 215( 2874), 40-43.

Manstead, A. S. R., Wagner, H. L., MacDonald, C. J. (1984). Face, body, and speech as channels of communication in the detection of deception. Basic & Applied Social Psychology, 5(4), 317-332.

Matsumoto, D., Hwang, H. S. (2011). Judgments of facial expressions of emotion in profile. Emotion, 11(5), 1223-1229.

O'Sullivan, M., Ekman, P., Friesen, W., Scherer, K. R. (1985). What you say and how you say it: the contribution of speech content and voice quality to judgments of others. Journal of Personality and Social Psychology, 48(1), 54-62.

Remland, M. S., Jones, T. S., Brinkman, H. (1995). Interpersonal distance, body orientation, and touch: effects of culture, gender and age. Journal of Social Psychology, 135(3), 281-297.

Riggio, R. E., Friedman, H. S. (1983). Individual differences and cues to deception. Journal of Personality and Social Psychology, 45(4), 899-915.

Rimé, B., McCusker, L., (1976). Visual behaviour in social interaction: the validity of eye-contact assessments under different conditions of observation. British Journal of Psychology, 67(4), 507.

Schwartz, L. M., Foa, U. G., Foa, E. B. (1983). Multichannel nonverbal communication: Evidence for combinatory rules. Journal of Personality and Social Psychology, 45(2), 274-281.

Sporer, S. L., Schwandt, B. (2007). Moderators of nonverbal indicators of deception: a meta-analytic synthesis. Psychology, Public Policy, and Law, 13(1), 1-34.

Swami, V., Stieger, S., Haubner, T., Voracek, M., Furnham, A. (2009). Evaluating the physical attractiveness of oneself and one's romantic partner: individual and relationship correlates of the love-is-blind bias. Journal of Individual Differences, 30(1), 35-43.

Thompson, E. H., Hampton, J. A. (2011). The effect of relationship status on communicating emotions through touch. Cognition and Emotion, 25(2), 295-306.

Wang De-hua, L. H. (2007). Nonverbal language in cross-cultural communication. US-China Foreign Languag, 5(10), 66-70.

Willis, M. L., Palermo, R., Burke, D. (2011). Social judgments are influenced by both facial expression and direction of eye gaze. Social Cognition, 29(4), 415-429.

Efekty kształcenia:

Wiedza: student wie czym jest komunikacja niewerbalna; zna kanały komunikacji niewerbalnej; zna funkcje zachowań niewerbalnych w relacjach interpersonalnych; dysponuje wiedzą na temat różnic indywidualnych w zakresie nadawania i odczytywania komunikatów niewerbalnych; zna kluczowe modele teoretyczne i wyniki badań empirycznych dotyczących komunikacji niewerbalnej; zna psychometryczne narzędzia pomiaru zdolności percepcji, rozpoznawania i rozumienia komunikatów niewerbalnych

Umiejętności: student czyta i interpretuje teksty psychologiczne poświęcone komunikacji niewerbalnej (w języku angielskim); umie ocenić czy przytaczane w literaturze przedmiotu informacje dotyczące komunikacji niewerbalnej oparte są na rzetelnych i poprawnych metodologicznie badaniach empirycznych; potrafi ocenić wartość naukową opisywanych badań; potrafi odnieść wiedzę dotyczącą komunikacji niewerbalnej do praktyki psychologicznej.

Kompetencje: jest otwarty na wiedzę dotyczącą komunikacji niewerbalnej; akceptuje różnice indywidualne i kulturowe w zakresie komunikacji niewerbalnej

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 90

konsultacje - 20

przygotowanie do egzaminu - 60

SUMA GODZIN 150 [200 : 25 = 8]

LICZBA ECTS - 8

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z pisemnego egzaminu końcowego oraz uczestnictwo w zajęciach (obecność na wykładach jest obowiązkowa; dopuszczalne są 3 nieobecności w semestrze).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Górska-Kanabus, Katarzyna Knopp, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Katarzyna Knopp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o procesie komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej. Główny nacisk położony zostanie na różnice indywidualne w zakresie komunikacji niewerbalnej oraz jej znaczenie w funkcjonowaniu interpersonalnym.

Pełny opis:

Podczas zajęć szczegółowo omówione zostaną funkcje i kanały komunikacji niewerbalnej, jej znaczenie w relacjach interpersonalnych, sposoby pomiaru zdolności związanych z komunikacją niewerbalną. Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne wykorzystanie wiedzy o komunikacji niewerbalnej w pracy psychologa i w relacjach interpersonalnych. Studenci zapoznani zostaną z takimi zagadnieniami, jak np. wykorzystanie wiedzy o komunikacji niewerbalnej w kształtowaniu swojego wizerunku, rozpoznawaniu kłamstwa, wspieraniu procesu negocjacji oraz podnoszeniu atrakcyjności interpersonalnej.

Literatura:

Podstawowa:

Duncan, S. Jr. (1969). Nonverbal communication. Psychological Bulletin, 72(2), Aug, 118-137.

Jones, S. E., LeBaron, C. D. (2002). Research on the relationship between verbal and nonverbal communication: emerging integrations. Journal of Communication, 52(3), 522-542.

Leathers, D. (1997). Successful nonverbal communication: principles and applications. New York: Pearson Education, Inc.

Dodatkowa:

App, B., McIntosh, D. N. Reed, C. L., Hertenstein, M. J. (2011). Nonverbal channel use in communication of emotion: How may depend on why. Emotion, 11(3), pp. 603-617.

Buck, R., Losow, J. I., Murphy, M. M., Costanzo, P. (1992). Social facilitation and inhibition of emotional expression and communication. Journal of Personality and Social Psychology, 63(6), 962-968.

Buck, R., VanLear, C. A. (2002). Verbal and nonverbal communication: distinguishing symbolic, spontaneous, and pseudo-spontaneous nonverbal behavior. Journal of Communication, 52(3).

Burgoon, J. K., Buller, D. B., Dillman, L., Walther, J. B. (1995). Interpersonal deception: effects of suspicion on perceived communication and nonverbal behavior dynamics. Human Communication Research, 22(2), 163-196.

Currie, T. E., Little, A. C. (2009). The relative importance of the face and body in judgments of human physical attractiveness. Evolution and Human Behavior, 30(6), 409-416.

Del Piccolo, L., Finset, A. (2012). Assessment of nonverbal communication in clinical encounters: many methodological approaches, but no gold standard. Patient Education & Counseling. 86(3), 279-280.

Ekman, P. (1996). Why don't we catch liars? Social Research, 63(3), 801-817.

Ekman, P., Oster, H. (1979). Facial expressions of emotion. Annual Review of Psychology, 30(1), 527.

Friedman, H. S., Prince, L. M., Riggio, R. E., DiMatteo, M. R. (1980). Understanding and assessing nonverbal expressiveness: The Affective Communication Test. Journal of Personality and Social Psychology, 39(2), 333-351.

Gillespie, D. L., Leffler, A. (1983). Theories of nonverbal behavior: a critical review of proxemics research. Sociological Theory. 120-155.

Graves, J. R., Robinson, J. D. (1976). Proxemic behavior as a function of inconsistent verbal and nonverbal messages. Journal of Counseling Psychology, 23(4), 333-338.

Hertenstein, M. J., Holmes, R., McCullough, M., Keltner, D. (2009). The communication of emotion via touch. Emotion, 9(4), 566-573.

Horstmann, G., Ansorge, U. (2011). Compatibility between tones, head movements, and facial expressions. Emotion, 11(4), 975-980

Humphries, C. (2012). Not raving but frowning. New Scientist, 215( 2874), 40-43.

Manstead, A. S. R., Wagner, H. L., MacDonald, C. J. (1984). Face, body, and speech as channels of communication in the detection of deception. Basic & Applied Social Psychology, 5(4), 317-332.

Matsumoto, D., Hwang, H. S. (2011). Judgments of facial expressions of emotion in profile. Emotion, 11(5), 1223-1229.

O'Sullivan, M., Ekman, P., Friesen, W., Scherer, K. R. (1985). What you say and how you say it: the contribution of speech content and voice quality to judgments of others. Journal of Personality and Social Psychology, 48(1), 54-62.

Remland, M. S., Jones, T. S., Brinkman, H. (1995). Interpersonal distance, body orientation, and touch: effects of culture, gender and age. Journal of Social Psychology, 135(3), 281-297.

Riggio, R. E., Friedman, H. S. (1983). Individual differences and cues to deception. Journal of Personality and Social Psychology, 45(4), 899-915.

Rimé, B., McCusker, L., (1976). Visual behaviour in social interaction: the validity of eye-contact assessments under different conditions of observation. British Journal of Psychology, 67(4), 507.

Schwartz, L. M., Foa, U. G., Foa, E. B. (1983). Multichannel nonverbal communication: Evidence for combinatory rules. Journal of Personality and Social Psychology, 45(2), 274-281.

Sporer, S. L., Schwandt, B. (2007). Moderators of nonverbal indicators of deception: a meta-analytic synthesis. Psychology, Public Policy, and Law, 13(1), 1-34.

Swami, V., Stieger, S., Haubner, T., Voracek, M., Furnham, A. (2009). Evaluating the physical attractiveness of oneself and one's romantic partner: individual and relationship correlates of the love-is-blind bias. Journal of Individual Differences, 30(1), 35-43.

Thompson, E. H., Hampton, J. A. (2011). The effect of relationship status on communicating emotions through touch. Cognition and Emotion, 25(2), 295-306.

Wang De-hua, L. H. (2007). Nonverbal language in cross-cultural communication. US-China Foreign Languag, 5(10), 66-70.

Willis, M. L., Palermo, R., Burke, D. (2011). Social judgments are influenced by both facial expression and direction of eye gaze. Social Cognition, 29(4), 415-429.

Uwagi:

uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.